Součástí Festivalu židovské kultury bude odborný seminář

Ve čtvrtek 22. července budou mít všichni účastníci Festivalu židovské kultury jedinečnou příležitost čerpat nové znalosti a získávat nové informace od odborných lektorů a řečníků zvučných jmen. Připravovaná témata jsou více než zajímavá, je opravdu na co se těšit. Seminář nese název „Židé a Morava“.

Od 9 hodin budou v zámecké sala terreně vystupovat jednotliví lektoři a vědečtí pracovníci, mezi nimi například vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon, Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. a další. Z Národního archivu dorazí ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., PhDr. Filip Paulus. Z „domácích“ pak vystoupí Mgr. Jan Machala, Mgr. Martin Stehlík, Vratislav Brázdil nebo Ing. Karel Bartošek.

Na programu bude mimo jiné přednáška Jiřího A. Klimeše z Židovské obce Olomouc, se kterým pootevřeme dveře do světa rabínského učení, židovského života a myšlenkového světa na Moravě v 19. století. Velice zajímavé bude interaktivní pojetí přednášky doktora Daniela Soukupa, která nese název Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen na Moravě ve světle responsí. Téma bude doprovázeno praktickou ukázkou studentek olomouckého Centra judaistických studií, které představí, jak je možné v současnosti kreativně pracovat s historickými prameny. Město Holešov smutně proslulo třemi krvavými protižidovskými pogromy v letech 1774, 1899 a 1918, které jsou propojeny vnitřními souvislostmi. Pojednávat o tom bude vědecký pracovník Univerzity Karlovy Mgr. Pavel Kocman Ph.D. Jakub Schwab, jakožto potomek holešovských Židů, nás nechá nahlédnout do osudu rodiny Ehrlichovy z Holešova. Mimo jiné se věnuje také „židovskému cestovnímu ruchu, prostřednictvím přednášky nám tak představí svůj pohled na fenomén poutníků k Šachovu hrobu v kontextu nejen Čech a Moravy, ale i celé střední Evropy. S Janem Machalou si připomeneme výročí vypálení Nové synagogy v Holešově a Karel Bartošek nám předá příběhy translokace židovského obyvatelstva v Holešově.

U příležitosti konání Festivalu židovské kultury a zvláště pak k výročí narození rabína Šacha vydává město Holešov několik publikací. V rámci semináře budeme mít tu čest poslechnout si také autorské čtení Martina Stehlíka - překladatele díla „Dcera rabína a krále“   z anglického originálu Marcuse Lehmana The Adopted Princess.

Populárně naučný seminář bude zakončen exkurzí na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře. Pújde o odbornou prezentaci objektu, jeho historie a objevených hebrejských nápisů. Kurovickým hradem nás provedou Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel Soukup, Ing. Karel Bartošek a Ing. Martin Malina.

Hana Helsnerová

 fzk-1.png

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star