Závěrečný účet města Holešova za rok 2020

Závěrečný účet [DOC, 3,0 MB]

P1_Výkaz o plnění rozpočtu [PDF, 1,0 MB]

P2_Rozvaha [PDF, 264 kB]
P3_Výkaz zisku a ztráty [PDF, 149 kB]
P4_Příloha [PDF, 402 kB]

P5_Výkaz o peněžních tocích a vlastním kapitálu [PDF, 219 kB]
P6_Výkaz o poskytnutých garancích [PDF, 54 kB]
P7_Audit [PDF, 419 kB]
T1_Plnění souhrn [xls, 32 kB]
T2_Plnění příjmů [xls, 43 kB]
T3_Plnění běžných výdajů [xls, 50 kB]
T4_Plnění kapitálových výdajů [xls, 49 kB]
T5_Plnění financování [xls, 37 kB]
T6_Plnění neinvestičních dotací [xls, 30 kB]
T7_Sociální fond [xls, 31 kB]
T8_FRB [xls, 30 kB]
T9_FKSVSV [xls, 41 kB]
T10_Fond kultury [xls, 284 kB]

T10_Fond sociál [xls, 33 kB]
T11_Ukazatele PO [xls, 46 kB]
T12_Komentář k PO [xls, 43 kB]
T13_Rozdělení HV PO [xls, 36 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star