Už brzy zahájíme Festival židovské kultury

Tisková zpráva ze dne 14. 7. 2021

Holešov – Přípravy vrcholí a všichni návštěvníci se již mohou začít těšit na Festival židovské kultury, který zahájíme v úterý 20. července a potrvá do soboty 24. července. Letošní Festival židovské kultury do svého programu zapojí veřejnost, lidé budou zpívat, hrát a vzdělávat se. Čekají nás netradiční zážitky, spousta hudby a nových informací.

Úterý 20. července

Již nyní probíhá festivalový tábor, který je předvojem festivalu. Ten na něj ve svém programu naváže a umožní účastníkům tábora předvést a interpretovat, co se za týdenní snažení naučili. Výsledkem týdenního nácviku bude divadelní představení „Když mlčí rabín Šach“, které je zpracováním legendy o rabínu Šachovi a jeho dceři Ester. Zařazeno je do zahajovacího ceremoniálu. Při této příležitosti bude také zahájena výstava „Translokační plány židovských obydlí v 18. století“ a představeny budou nové publikace, které město Holešov vydává u příležitosti 400. výročí narození rabína Šacha. Zahajovací koncert si užijeme s kapelou Mackie Messer Klezmer Turnov, která se zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy.  Způsob jejího hraní je naprosto originální, netradiční a jedinečný. Světlo světa také spatří unikátní kalendář z dílny ZUŠ F. X. Richtera Holešov.

Středa 21. července

Další festivalovou novinkou bude středeční workshop pro děti, kde se budou zabývat tématem židovských svátků. Stejnému tématu je věnována také výstava v obřadní síni židovského hřbitova, kterou mohou zájemci navštívit zdarma. Nese název „Židovské tradice a zvyky“. Z hudební produkce můžeme zmínit koncert Corda Magico. Chybět nebudou ani prohlídky židovského hřbitova a Šachovy synagogy nebo přednáška o povstání ve varšavském židovském ghettu.

Čtvrtek 22. července

Ve čtvrtek 22. července budou mít všichni účastníci Festivalu židovské kultury jedinečnou příležitost čerpat nové znalosti a získávat nové informace od odborných lektorů a řečníků zvučných jmen. Připravovaná témata jsou více než zajímavá, je opravdu na co se těšit. Seminář nese název „Židé a Morava“.

Od 9 hodin budou v zámecké sala terreně vystupovat jednotliví lektoři a vědečtí pracovníci, mezi nimi například vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon, Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. a další. Z Národního archivu dorazí ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., PhDr. Filip Paulus. Z „domácích“ pak vystoupí Mgr. Jan Machala, Mgr. Martin Stehlík, Vratislav Brázdil nebo Ing. Karel Bartošek.

 .

U příležitosti konání Festivalu židovské kultury a zvláště pak k výročí narození rabína Šacha vydává město Holešov několik publikací. V rámci semináře budeme mít tu čest poslechnout si také autorské čtení Martina Stehlíka - překladatele díla „Dcera rabína a krále“   z anglického originálu Marcuse Lehmana The Adopted Princess.

 

Populárně naučný seminář bude zakončen exkurzí na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře. Půjde o odbornou prezentaci objektu, jeho historie a objevených hebrejských nápisů. Kurovickým hradem nás provedou Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel Soukup, Ing. Karel Bartošek a Ing. Martin Malina.

 

Večer třetí festivalový den zakončí Zuzana Wirthová a Tomáš Fingerland a jazzový večer s legendárním brněnským jazzovým kytaristou Milanem Kašubou a jeho triem.

 

Pátek 23. července

 

V pátek bude myšlenka interakce s účastníky festivalu pokračovat hudební dílnou Aidy Mujačič. Ve workshopu se všichni zájemci naučí bosenskou židovskou píseň, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli Židé v 15. století vyhnáni. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie. „Osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům, osvětluje za organizátory festivalu Jana Slovenčíková. Zajímavosti krnovské synagogy představí Jiří Strnad, bude se hovořit také o meziválečném sionistickém skautingu a můžeme se těšit také na povídání s Tomášem Sedlákem z krnovské synagogy. Ve večerním programu se představí Aida Mujačić a Pavel Straka spolu s frekventanty odpoledního workshopu.

Sobota 24. července

Vyvrcholením festivalu bude sobotní program, v rámci kterého se můžeme těšit na dopolední koncert Big Bandu Josefa Hájka s Peterem Lipou, následovat bude tradiční prezentace generálního partnera festivalu Rudolfa Jelínka. Divadelním představením „Hlupáci z Chelmu a jejich (jim) příbuzní“ nás ohromí skupina amatérských seniorů z Holešova a okolí doplnění potřebnou omladinou ve spolupráci s Divadlem 6. května Holešov. Pro lepší představu – půjde o inscenaci na motivy povídek I. B. Singera připomínajících tak trochu náš slavný Kocourkov.

Večerem pod širým nebem nás bude provázet klezmerová kapela Kaschauer Klezmer Band ze Slovenska, hudební skupina Rabi Gabi a. G. a v neposlední řadě taneční soubor Hradišťan „Šalom a Gradisch“.

Nedílnou a velmi zajímavou součástí celého festivalu bude Expedice Noemova archa, o kterou se postará opět ZUŠ Holešov. Těšte se na interaktivní a lehce environmentální a meditační výtvarně-hudebně-dramatickou laboratoř. „Tento prostor bude určen všem generacím, kde prostřednictvím prožitku známého biblického příběhu dostane každý prostor zamyslet se nad současným stavem světa,“ uvádí Vladimíra Dvořáková.

Po celou dobu konání festivalu bude možné navštívit festivalový stan, kde budou k dispozici programy, festivalové noviny, brožurky i dárkové a upomínkové předměty. Festivalový stan najdete na náměstí Dr. E. Beneše od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. Pokud cestou minete festivalového panáčka, můžete i jemu z kapsy vylovit potřebné informace. Na oplátku je možné mu zase v kapse zanechat váš vzkaz pro nás.

Mimo jiné se také letos můžete vydat za ochutnávkou židovských specialit, které bude připravovat Zámecká restaurace. Nabídka bude opravdu pestrá, dejte si třeba například mrkvový cimes, souvlaki, šoulet, kreplach, balkánské blincesy, soprito a mnoho dalšího. Mimo jiné na jídelním lístku figuroje židovské jídlo v rámci každodenního menu. Upozorňujeme, že jídla nejsou KOŠÉR, ovšem většina jídel je uvařena podle receptů židovské kuchyně a za snahy dodržovat židovské zásady.

 

Přejeme Vám dobrou chuť a příjemné prožití Festivalu židovské kultury v Holešově!

 

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star