Hlášení městského rozhlasu 22..7.2021

Srdečně zveme všechny občany našeho města na Festival židovské kultury Ha-Makom 2021, který probíhá od úterý 20. do soboty 24. července. Informace o programu je možno nalézt na webových stránkách festivalu, města a městského kulturního střediska, v informačním stanu před městskou knihovnou a nově i na třech stylizovaných postavách rabínů v centru města. Zítra, tedy v pátek 23. července, se od 13,00 hodin uskuteční v synagoze Hudební dílna Aidy Mujačič, na které se zájemci naučí bosenskou píseň. Ve 14,00 hodin proběhne v synagoze přednáška Jiřího Strnada „Příběhy krnovské synagogy“. V 17,30 hodin bude zahájen šabatový svátek „Zamyšlením z Tóry“ povídáním s Tomášem Sedlákem a ve 20,00 hodin na zámeckém nádvoří uspořádá koncert židovských písní z Bosny v ladinu Aida Mujačič a Pavel Straka, na koncertě vystoupí i účastníci odpolední dílny

Město Holešov pořádá v sobotu 24. července od 19,00 hodin  na zámeckém koupališti Interaktivní hudební akci s diskotékou pro mladé

Vodovody a kanalizace Kroměříž oznamují, že z důvodu opravných prací na vodovodním řadu v Holešově, dojde k odstávce dodávky pitné vody a poklesu tlaku ve vodovodním řadu a to v pondělí 26. července od 08.30 do 12.00 hodin.     Dodávka pitné vody bude přerušena na dobu nezbytně nutnou. Po znovuobnovení dodávek vody může z počátku dojít ke zhoršení její kvality – zákalu. Oblast bude po provedeném zásahu odkalena.

Nízkoprahový klub Coolna bude otevřen i přes letní prázdniny. Od pondělí do pátku v čase od 10 do 15 hodin nás mohou navštívit děti a mládež z Holešova a blízkého okolí. Najdete nás na Školní ulici v bývalém Středisku volného času Duha. Chystáme pestrý program a spoustu výletů. Více informací na Facebooku nebo Instagramu Coolny. Těšíme se na vás. 

Od počátku července probíhají plánované práce na rekonstrukci ulice Grohova. Postupně je omezován provoz na ulici a ulice bude postupně uzavírána , od 7. července jsou zahájeny práce na výkopových pracech konstrukcí vozovky i chodníků. Pro běžný provoz bude ulice po celou dobu výstavby uzavřena. Vjezd bude umožněn pouze výjimečně pro obyvatele a provozovny na základě povolení stavby. Po celou dobu stavby se zhotovitel pokusí v omezené míře zabezpečit příjezdy pro zásobování provozoven.  Pro chodce bude ulice průchozí.  

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to ve středu 4. srpna od 7,30 do 13,00 hodin  v areálu Kuraray Všetuly.  Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

První novinová společnost – PNS – která zajišťuje distribuci předplaceného tisku hledá na dlouhodobou brigádu na 6 dní v týdnu na cca 2-3 hodiny denně v ranních hodinách doručovatele . Podmínkou je řidičský průkaz a vlastní vůz. Nástup možný ihned. Kontakt pro zájemce na telefonu číslo 731 138 211, nebo na e-mailové adrese kariera@pns.cz

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star