Město zdobí další výstava pod širým nebem

Pokračujeme v myšlence, která vznikla v období pandemie, kdy jsme se snažili přiblížit obyvatelům i návštěvníkům Holešova zajímavé informace co nejvíce na dosah. Věříme, že se to osvědčilo, a že se u panelů, rozmístěných v ulicích města, rádi zastavujete.

Nová výstava je věnována historii i současnosti knihovnictví v Holešově a představujeme ji při příležitosti oslav 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 100. výročí Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově.

Výstava s názvem "Po stopách knihovnictví v Holešově" vznikla ve spolupráci odboru kultury, školství a památkové péče s pracovnicemi knihovny a trpělivými grafiky. Panely se tentokrát z velké části přesunuly k budovám, kde v historii knihovna sídlila. Stanoviště jsou u kina Svět, na náměstí Dr. E. Beneše, u Sokolského domu, u gymnázia, ve Smetanových sadech, na náměstí sv. Anny a náměstí Svobody. Na panelech najdete něco z historie, něco ze současnosti a něco také z výhledu do budoucnosti.

Oslavy knihovny budou pokračovat v září, kdy se můžete těšit na novou publikaci, velkou výstavu na zámku nebo třeba procházku s Vlastivědným kroužkem právě po všech místech, kde knihovna sídlila, která se uskuteční v neděli 12. září. Vycházka bude mapovat stoletou historii od založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny a 160 let od založení Čtenářského spolku v Holešově. Poznáte místa, která jsou spojená s činností knihovny a spolku, od nejstarších dob až po současnost. „Při této výpravě za poznáním se dozvíte nejen informace o knihovnictví a spolkovém životě v Holešově, ale seznámíte se s historií jednotlivých domů a míst, např. budova Kina Svět, gymnázium, Sokolský dům, zámek aj.,“ lákají členové Vlastivědného kroužku.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star