Rodiče a senioři u přechodů

Pomozte zvýšit bezpečnost dětí na přechodech u škol.
S touto výzvou se obrací vedení města Holešova společně s Městkou policií na rodiče a seniory, kdy za jejich pomoci a účasti chtějí zvýšit bezpečnost na přechodech v blízkosti škol. Na ranní hodiny, kdy je provoz u škol nejintenzivnější a v těchto místech se současně pohybuje nejvíce dětí, chce Městská policie Holešov "najmout" na výpomoc rodiče dětí zejména z prvního stupně a seniory.
S projektem zapojení rodičů a seniorů na dohlížení na přechodech jsme se inspirovali u měst jako je Liberec, Most, Mladá Boleslav a mnoho dalších, kde obdobný projekt funguje a je úspěšný. V poslední době od rodičů slýcháváme, že jsou místa, kde je obtížné komunikaci přecházet, nebo je zde velký provoz. Provoz se ještě zvýší v době, kdy děti rodiče a prarodiče dopravují do škol. Protože nám jde především o bezpečnost dětí, zároveň ale z kapacitních důvodů není Městská policie ani v součinnosti s Obvodním oddělením policie Holešov schopna zajistit dohled u všech nejrizikovějších míst, oslovujeme touto informací a informačním letákem rodiče a seniory s prosbou o pomoc při zabezpečení dohledu v těchto místech. 
V Letáku jsou uvedeny všechny potřebné informace pro příp. zájemce. Předpokládáme, že ze zájemců vybereme 3-4 nejvhodnější kandidáty. Z důvodu co nejmenší časové náročnosti, budeme upřednostňovat zájemce, kteří mají vazbu k lokalitě, ve které bude zmíněná činnost prováděna. Výhodou bude i zkušenost s řízením vozidel z důvodu orientace zájemce v dopravě, kdy se předpokládá i určitá schopnost předvídání. Vybraní rodiče a senioři projdou i nezbytným školením. Tato činnost bude u vybraných kandidátů určitou formou ohodnocena. Forma ohodnocení se projednává. 
prechod-letak-a3-web-ok.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star