Podzemní kontejnery Holešov

Předmětem projektu je pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Holešově. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 103,42 t/rok.

Období realizace: listopad 2019 – červenec 2021

Financování:

Celkové výdaje projektu: 6 225 286 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 1 875 500 Kč

Výše dotace EU ze způsobilých výdajů: 1 594 175 Kč

Vlastní zdroje žadatele: 4 631 111 Kč


Tento projekt „Podzemní kontejnery Holešov“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0010477

  eu-simi.jpg                                           mzp.png                                                         

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star