Starosta města Holešova převzal v Praze hodnotné ocenění

V rámci celorepublikového projektu „Naše město 2021“ byl Cenou Jože Plečnika oceněn starosta města Holešova Rudolf Seifert. Důležitost tohoto ocenění svým podpisem stvrdil prezident České republiky Miloš Zeman. Ocenění je určeno osobnostem, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj. Rudolfu Seifertovi byla cena mimo jiné udělena za celoživotní přínos v ochraně a rozvoji kulturního dědictví našich měst.

Kromě Ceny Jože Plečnika byly v rámci slavnostního večera udíleny ceny Opera Civitatem za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let existence České republiky. Slavnostní večer proběhl ve Španělském sále Pražského hradu za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s kardinálem Dominikem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a dalších.

Jak byl představen laureát ceny Jože Plečnika Mgr. Rudolf Seifert:

Starosta města Holešova (ve funkci místostarosty od roku 2006 do roku 2014, na Městském úřadě působí od roku 1995) V jeho kompetenci jsou kultura a památky, školství, investice, sociální oblast, dotace, rozvoj, mikroregion a propagace města. Před nástupem do politických funkcí pracoval jako vedoucí odboru kultury města Holešova a šéfredaktor místního periodika Holešovsko.

V posledních třiceti letech osobně prosazoval a organizoval základní investiční a rozvojové aktivity města. Má hlavní zásluhu na tom, že město Holešov v roce 2005 odkoupilo od restituentů rozpadající se zámek se zahradou a započalo s velkorysou rekonstrukcí tohoto areálu. Osobně vede a řídí naplnění jeho poslání jako nadregionálního kulturního a společenského centra. Řídí památkářsky mimořádně citlivou rekonstrukci tohoto areálu, která je vysoce hodnocena jak architektonicky, tak památkářsky.

Osobně rovněž inicioval a řídil revitalizaci a rekonstrukci areálu Masných krámů a náměstí sv. Anny včetně trinitářské rezidence v centru města, zajišťoval koordinaci se soukromým investorem a církví v této oblasti. Zajišťoval i výběr uměleckého díla – památníku Smíření v této lokalitě. Jeho iniciativa a vedení zajistila rovněž i další akce, jako vybudování autobusového terminálu, záchranu budovy holešovského vlakového nádraží a výstavbu stadionu Míru.

K tomuto krásnému úspěchu srdečně gratulujeme!

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star