Unikátní přednáška o translokaci židovských obydlí v letech 1727 – 1728

Špičkoví pracovníci Národního archivu ČR Praha, PhDr. Filip Paulus a ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., se několik let zabývali výzkumným úkolem „Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století – Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 – 1728“. Jejich zásadní práce podrobně zmapovala světově unikátní soubor zhruba 150 ručně vytvořených map a plánů, zachycujících podobu řady českých (zde se jedná zejména o vesnice) a moravských (zde jsou zastoupena zase hlavně města) obcí. Plány a mapy zpodobňují řadu podrobností jak ze stavební historie, osídlení, folkloristiky, hospodářství i krajinotvorby a jsou nesmírně cenným nástrojem poznání historie našich zemí v první polovině 18. století. V konfrontaci s o sto let mladším mapováním prvního stabilního katastru podávají mimořádně hodnotné podklady pro vývoj české a moravské společnosti i pro řadu historických disciplín, které se bez nich neobejdou. Výsledkem práce těchto vědců je rozsáhlá reprezentativní publikace, která shrnuje kompletní výsledky jejich výzkumu (a je k zakoupení například v holešovské Městské knihovně) a stejnojmenná rozsáhlá výstava. Významná část této výstavy byla prezentována v rámci Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov v letošním roce v přízemní zasklené galerii zámku, kde se nachází dodnes. Protože se autoři publikace a výstavy nemohli zúčastnit odborného semináře „Židé a Morava“ v rámci festivalu židovské kultury, uskutečnili přednášku k tomuto tématu v náhradním termínu a to ve čtvrtek 14. října v sala terreně holešovského zámku. Přednášejí rovněž přiveztli do Holešova další mimořádně zajímavé panely, dokreslující informace, které lze čerpat z těchto nádherných písemných a výtvarných památek. Skoro dvouhodinová přednáška, po které následovala řada dotazů nadšených posluchačů, zaujala všechny, kteří se zajímají o historii. Perfektně připravená prezentace nás provedla úžasnými částmi separačních plánů, které k nám hovoří přes propast tří století. Abychom doplnili zájem posluchačů o konkrétní případy separace v Holešově, otiskneme na pokračování sérii článků o osudech židovských obydlí po roce 1727 v našem městě.

Součástí přednášky bylo představení nové publikace Knihovničky Holešovska,  nazvané "Rabín Šach - z časů mudrců a pronásledování", která je složena z textů a fotografií outdoorové výstavy "Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město", vystavené v ulicích Holešova v první polovině roku 2021, z práce Jaroslava Achaba Haidleru o hrobech cadiků, ve které mimo jiné překládá a vykládá nápisy na tumbě rabína Šacha a z některých příspěvků, přednesených na odborné semináři Židé a Morava v rámci Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2021.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star