2. Základní škola Holešov slavila

Krásným a emotivním slavnostním setkáním v tělocvičně 2. Základní školy byly zahájeny dvoudenní oslavy 110. výročí jejího založení. Proslovy nebyly dlouhé, ale byly výstižné. Z úst Karla Bartoška jsme se dozvěděli informace z historie nejen druhé základní školy ale také z historie školství v Holešově všeobecně. Na toto téma připravujeme samostatný článek do Holešovska. Paní ředitelka pak vyhodnotila zvláště poslední roky fungování školy, kdy došlo k velkým a razantním změnám. Podle všeho to byly změny k lepšímu. To celé pak potvrdila předsedkyně SRPD Adéla Ševčíková, která se nebála přiznat, že opravdu panovaly obavy z toho, že se škola bude muset zavřít. Naštěstí k tomu nedošlo a v posledních letech se vše obrátilo a školy vzkvétá a modernizuje, čerpá dotace a vymýšlí nové projekty. Tím nejviditelnějším je zavedení nové nadstandardní výuky, kdy mohou děti již od první třídy absolvovat rozšířenou výuku. Jedná se o třídy Světa vzdělání, která rodičům nabízí hodiny logiky, osobnostního rozvoje, angličtiny s rodilým mluvčím nebo vyučování matematiky dle Hejného metody. V rámci tohoto projektu byla letos naplněna plnohodnotná třída, škola tedy po dlouhé době otevřela dvě první třídy. Jak ale zmínil ve svém projevu pan starosta, „dvojka“ byla progresivní vždycky, jako první například měla zřízenou počítačovou učebnu.

Na slova chvály navazovala prohlídka školy, kdy jsme mohli obdivovat zbrusu nové odborné učebny, kuchyňku, dílny a veselé třídy. Pochvalu si zaslouží také prezentující žáci, kteří v jednotlivých učebnách předváděli, jak umí pracovat s pomůckami nebo čemu se v hodinách věnují. Velice atraktivní byla pro návštěvníky ukázka robotiky nebo práce s 3D tiskárnou.

Prohlídku školy doplňovala výstava historických fotografií, nad kterou se mnozí zastavovali a dojímali se, když na ní objevili sebe nebo své kamarády. Náhled do historie pak nabídl pan Miroslav Olšina, který taktéž uspořádal dobové materiály, které byly použity nejen na výstavu, ale také do školního almanachu. Stěny školy pak zdobily práce žáků, jež vznikly při projektovém dni, věnovaném právě tomuto krásnému školnímu výročí.

Během dvou dní školu navštívila velká spousta současných i bývalých žáků, učitelů, pracovníků a také mnoho potencionálních budoucích prvňáčků. Ti, kteří vzpomínali, mnohdy zamačkávali slzu. Ti, kteří školu navštěvují, hrdě předváděli své výtvory a představovali své teritorium. A ti, kteří školu neznali, byli mile překvapeni. Jen tak dál a mnoho štěstí do dalších desetiletí.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star