Oslava státního svátku, demokracie a lidství

Tato slova vystihují celodenní program, který probíhal ve městě Holešov dne 28. října 2021. Měli jsme mimořádný důvod k tomu, abychom se nad „lidstvím“ zamysleli. Do Holešova dorazila indonéská velvyslankyně se svým doprovodem, aby poděkovala paní Ivetě Dvořákové za projevenou solidaritu s nejchudší částí Indonésie, když ve velmi krátkém čase zorganizovala humanitární pomoc této oblasti postižené cyklonem Seroja. Je to příběh velmi dojemný, který zahrnuje umírání a utrpení, ale také naději v tom, že lidství je nade vše a podaná pomocná ruka dokáže zázraky.

Velvyslankyni a další hosty přivítal sbor Plamínek a další žáci 3. Základní školy s hudebním a tanečním vystoupením. Kromě našich písní si připravili také jednu tradiční indonéskou, a tím paní velvyslankyni vehnali slzy do očí. Svůj pozdrav předal starosta města Rudolf Seifert i náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, projevem v indonéském jazyce pak mile překvapila Iveta Dvořáková.

Po prohlídce zámku a po společném obědě s představiteli města Holešova a představiteli Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem se delegace zúčastnila také pietního aktu u pomníku T. G. Masaryka.

Tento tradiční pietní akt se také letos nesl ve velmi příjemném duchu, kdy jsme společně mohli oslavit Den vzniku samostatného československého státu. Úvodním slovem a citací z knihy T. G. Masaryka všechny přivítal vedoucí Odboru kultury, školství a památkové péče pan Petr Chvátal. Květiny přišli položit zástupci spolků, organizací a politických stran, nechyběly ani uniformované sbory a další hosté. Po proslovu starosty města Rudolfa Seiferta zazněla státní hymna i oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku.

Následoval slavnostní večer ve velkém sále holešovského zámku. Proběhlo několik blahopřání, ocenění i poděkování. Pan Karel Košárek poblahopřál starostovi města za ocenění Cenou Jože Plečnika, které získal v Praze. Pan starosta poděkoval Ivetě Dvořákové za její obětavost a vytváření dobrého jména našeho města a vlastně i celé naší země. Paní velvyslankyně pak hovořila o propojení města Holešova a Indonésie, kdy Indonésané, studující v ČR, pobývali v internátě v dnešní budově MÚ a samozřejmě také děkovala paní Ivetě Dvořákové.

Poté již podium patřilo více než šedesátce skvělých hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou uznávaného dirigenta Ch. Olivieri – Munroa. Nádhernými operami nás provedla sopranistka Kateřina Kněžíková, kterou doplňovala Jarmila Balážová. Sálem zněly árie z českých i zahraničních oper a posluchači byli svědky úžasných hudebních výkonů.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star