Výběrové řízení na pozici referent Odboru ŽP

M Ě S T O   H O L E Š O V

Masarykova 628, 769 17 Holešov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Tajemník Městského úřadu Holešov

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent životního prostředí

 

 

Popis činnosti:                 referent na odboru životního prostředí – ochrana přírody a krajiny

 

Platová třída:                   9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místo výkonu práce:      město Holešov, Městský úřad Holešov, Masarykova 628 a správní obvod                                             obce s rozšířenou působností.

 

Pracovní poměr:             na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

 

Předpokládaný termín nástupu: od 03.01.2022.

 

 

Požadované minimální vzdělání: středoškolské vzdělání se zaměřením na životní prostředí

 

 

Požadavky na uchazeče:

 • odborná znalost dřevin,
 • praxe v oboru,
 • komunikační dovednosti, empatie, schopnost asertivního jednání,
 • rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita, bezúhonnost,
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

 

 

Výhodou:

 • znalost zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti v ochraně přírody a krajiny,
 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na životní prostředí,
 • znalost práce v programu VERA,
 • praxe ve veřejné správě.

 

 

 

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan České republiky,
 • popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice starší 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 

 

Náležitosti přihlášky:

 • jména a příjmení,
 • datum narození a místo narození,
 • státní občanství,
 • místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • termín možného nástupu do zaměstnání,
 • datum a podpis uchazeče.

 

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • údaje vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa,
 • výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 03.12.2021

 

 

Způsob podání přihlášky:

 

 1. a) odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
 2. b) odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov
 3. c) odesláním do datové schránky: x8qbfvu - popis předmětu "VŘ – referent ŽP".

 

V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: "VŘ – referent ŽP".

 

 

Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru.  

 

Tajemník městského úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

 

 

 V Holešově dne 15.11.2021

 

 

 

Ing. František Fuit v. r.

tajemník MěÚ Holešov  

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star