Provoz záchytného útulku města Holešova opět zahájen

Po stěhování a kontrole Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Zlínský kraj z důvodu podání nové žádosti o registraci, která kontrolou neshledala žádná porušení příslušných právních norem, byl opětovně zahájen provoz Záchytného útulku Města Holešova, který provozuje MP Holešov. Nově na adrese Holešov, ul. Bořenovská čp. 1422, v areálu hasičské zbrojnice. 

Město Holešov je prostřednictvím Městské policie oprávněno vykonávat některé veterinární asanační činnosti, spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat, k zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Tyto činnosti jsou realizovány na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, kdy místem provozování činnosti je Město Holešov. Činnost je prováděna i na území jiných obcí na základě veřejnoprávních smluv.

V průběhu činnosti od roku 2015 do 31. 12. 2020 prošlo dočasným útulkem 401 zvířat (nejvíc odchytů v roce 2020 - celkem 99). Většinou se jednalo o psy, z nichž drtivá většina byla navrácena majitelům. Pouze u 8 pejsků byl realizován převoz do trvalého útulku Čápka v Kroměříži, většinou z důvodu špatného zdravotního stavu nebo vysokého věku. V dočasném útulku nejsme schopni zabezpečit dlouhodobou péči. U 14 psů byly uzavřeny opatrovnické smlouvy, kdy ve všech případech se po uplynutí zákonné lhůty stali opatrovníci novými majiteli. Asi ve 30 případech se jednalo o odchyty volně žijících zvířat a ptáků. Zpravidla byla tato zvířata zraněná. Stejně jako většina okolních MP, spolupracujeme se Záchrannou stanicí volně žijících živočichů v Buchlovicích, kam byla zvířata předána, a kde je o ně úžasně postaráno.  

Provozovatelům je ukládána povinnost provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku včetně jejich fotografií a data a místa nálezu. Internetovou stránkou se rozumí webové stránky zřízené konkrétním útulkem. Tato povinnost byla splněna a povinně zveřejňované informace naleznete na adrese:

https://www.holesov.cz/zachytny-utulek-mesta-holesova

Z důvodu urychlení nalezení majitelů odchycených zvířat MP využívá sociální sítě, zejména fb kde je zřízena stránka Záchytné kotce MěP Holešov, která se postupem času stala nedůležitějším pomocníkem jak při pátrání po majitelích odchycených zvířat, tak při příp. umístění zejména odchycených pejsků do náhradní opatrovnické péče.

https://www.facebook.com/zachytne.kotce.mp.holesov/ 

Všem, kteří nám doposud s provozem útulku a všemi ostatními činnostmi, zejména při odchytech, hledání majitelů, opatrovníků pomáháte, touto cestou děkujeme. Pevně věříme, že spolupráce bude fungovat i nadále. 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star