Obnovený sad v zámecké zahradě je darem pro další generace

Tisková zpráva ze dne 13. 12. 2021

 

Holešov – V letošním roce byla zahájena i dokončena obnova historického zámeckého sadu v Holešově. Projekt byl zpracován na základě neuspokojivého zdravotního stavu většiny stromů. Velmi časté byly infekce kmenů a větví, dutiny a další aspekty narušující stabilitu stromů. Častým jevem bylo také usazení jmelí, které představovalo hrozbu také pro ostatní dřeviny v parku.

Široký sortiment odrůd zejména jabloní, zastoupený v zámeckém parku v Holešově, představuje velice cennou kolekci rostlinného materiálu z hlediska uchování genových zdrojů. Celková koncepce obnovy byla řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu, avšak s přihlédnutím k aktuálním prostorovým podmínkám a nárokům na zajištění snadnější a kvalitnější údržby navrhovaných výsadeb. Došlo k drobným úpravám, původní charakter sadu se však nezměnil, stále se jedná o zámecký sad s pravidelným čtvercovým rastrem výsadbového sponu, tvarovaný pravidelným řezem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o památku a historický doklad vývoje zahradního umění a sad je součástí historické kompozice, muselo se postupovat jiným způsobem, než při obnově produkčního sadu ve volné krajině,“ vysvětluje místostarosta města Pavel Karhan.

Uprostřed sadu navíc „vyrostla“ unikátní stavba – altán, určený k odpočinku a relaxaci. Do této odpočinkové zóny budou umístěny také lavičky tak, aby vzniklo atraktivní místo, které přiláká návštěvníky právě do této obnovené části zámecké zahrady.

Město se s tímto záměrem přihlásilo do projektu společnosti Billa, který byl spuštěn v rámci strategie trvalé udržitelnosti, a který koresponduje s její trvalou vizí a cíli vedoucími k ochraně přírody v lokalitách ve kterých provozuje své prodejny. A uspělo. „Osloven byl ateliér List, konkrétně Ing. Alena Vránovoá, která je zároveň autorkou generelu zeleně a mohla tak s dostatečnou znalostí potřeb našeho města vypracovat skvělý a unikátní projekt na konkrétní lokalitu, upřesňuje Karhan.

Společnost Billa tak městu Holešov věnovala dar ve výši přibližně 2 miliony korun, za což jí patří velké poděkování. Podařilo se obnovit jedinečné dílo zahradního umění a zachránit cennou kolekci rostlinného materiálu. Celý tento koncept je chápán jako dar budoucím generacím.

Slavnostní předání díla se uskuteční 20. prosince v 10:00 na místě samém.

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star