Holešovské vánoční pohlazení

I když letošní Vánoce nejsou až tak sešněrovány epidemiologickými omezeními, jako svátky loňské, přesto jsou kulturní aktivity až na čestné výjimky zmrazeny a hromadně rušeny. Ve vánoční době je to zvlášť bolestné – v období, přímo předurčeném k setkávání rodin, přátel i neznámých lidí, k vlídné, přátelské atmosféře, ke krásným věcem a k umění je absence kultury a jejího společného prožívání přímo popřením vánočního ducha. O to záslužnější a statečnější je počin Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru, které přes všechny těžkosti a nejistoty současné covidové doby uspořádaly na první svátek vánoční ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie tradiční Vánoční koncert. Opět tradičně se hrála doslova národní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“ (doufejme, že snad někdy o budoucích vánocích uslyšíme doslova národní slovenskou Zrunkovu Missupastoralis F Dur).  Holešovský komorní orchestr vedený Ivem Kurečkou a Holešovský chrámový sbor vedený Janem Kotasem rovněž již tradičně řídil Jaroslav Mikuš, v sólových partech vystoupili Tereza Špačková, Kateřina Oškerová, Pavel Janečka a Aleš Janiga. Asi nemá cenu hodnotit opravdu velmi dobrou interpretační úroveň a sehranost obou těles. Škoda jen, že jsme už nemohli slyšet skvělý soprán Kristýny Vylíčilové, která opustila pěveckou dráhu, a že mužská sekce HCHS je v současnosti jen čtyřčlenná. Co bylo ale naprosto skvělé, byla atmosféra koncertu. Diváci zcela zaplnili prostory kostela a ve vzduchu bylo přímo cítit nadšení z toho, že se po dlouhé době, navíc v tomto kouzelném vánočním čase můžeme setkat a společně se těšit z krásné hudby. Co může být krásnějšího a více povznášejícího, než když vidíte a slyšíte své známé, přátele, sousedy, kteří naprosto perfektně hrají a zpívají rozkošnou hudbu J.J. Ryby, která je zosobněním našich hudebních tradic a pocitů? Pocit přátelství, vzájemnosti a pohody byl naprosto úžasný. Snad nikdy si Holešováci společně nezazpívali tak radostně koledu „Narodil se Kristus Pán“, jako na závěr překrásného (a bohužel jediného) vánočního koncertu v Holešově.

A toto setkání v kostele mělo ještě jeden skvělý moment. Těsně před letošními vánočními svátky byla ukončena mnoho let trvající kompletní rekonstrukce základních interiérových uměleckých prvků jeho hlavní lodi. Díky špičkovým restaurátorům z celé České republiky se podařilo zrestaurovat všech deset bočních oltářů, hlavní oltář, křtitelnici a kazatelnu, všechno vynikající ukázky vrcholně barokního sochařství, malířství a štukatérství. Návštěvníci koncertu se mohli po skoro tři sta letech kochat pohledem na autentickou podobu nádherných soch, obrazů a umělých mramorů v celém interiéru hlavní lodi farního kostela. V dalších letech bude pokračovat restaurování v interiéru Černé kaple.

Karel Bartošek

foto Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star