Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022

Žádost

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, to ve formátu PDF a Word (lze si vybrat dle softwarových možností žadatele)

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (lze nahradit prohlášením v žádosti, že nedošlo ke změně statutárního zástupce)
  • Čestné prohlášení (DOC, 26 kB)
  • Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůty pro podání žádostí jsou u dotací z Akce milion, u dotací na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a u dotací na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích 28.2.2022, u mimořádných dotací a dotací na významné akce v Holešově je lhůta příjmu žádostí 1.3. až 30.11.2022. U dotace na nájem tělocvičen je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé.

Poskytnuté dotace

Dotace z FKSVSV nebyly ještě v roce 2022 poskytnuty.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star