Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2021

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2021 provedl 138 kontrol a 14 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje a v oblasti cenové kontroly.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Kontrolní činnost v roce 2021 byla opět silně ovlivněna epidemickým rozšířením nemoci COVID-19 a následujícími opatřeními vlády České republiky, které zasáhly do chodu živnostenského úřadu.

Kromě kontrol dodržování povinností podle živnostenského zákona, prováděl živnostenský úřad také kontroly dodržování mimořádných opatření dle § 2 odst. 2 písm. b) c) nebo d) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Při kontrolách bylo zjištěno 32 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 11 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 44.000,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 15 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    138
z toho     

ochrana spotřebitele    21
prodej lihovin, tabákových výrobků     4
kontrola na základě podnětu     3
stánkový prodej    2
kontrola zahraničních osob    3

cenová kontrola   5

Počet kontrolních porušení    32
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    4
počet blokových pokut    11
výše blokových pokut    12.500,- Kč
počet pokut uložených v přestupkovém řízení    11
výše pokut uložených v přestupkovém řízení     44.000,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    15
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    0

Počet předepsaných nákladů řízení    11
Výše předepsaných nákladů řízení    11.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    0

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star