Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Od června funguje při Dětském centru Zlín, p.o., nová sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která přispívá k tomu, aby se rodiny dokázaly dobře postarat o své děti, a tak se jich co nejméně dostávalo do péče pobytových/ústavních zařízení.
Nově vzniklá Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi při Dětském centru Zlín Burešov, p. o. (SAS) napomáhá k ozdravení a podpoře takových vztahů a podmínek v rodině, aby se děti v rodinném prostředí zdravě rozvíjely a byla minimalizována rizika jejich ohrožení a nedocházelo k jejich umisťování do pobytových/ústavních zařízení.
Pracovníci služby jsou nápomocni rodičům, či jiným pečujícím osobám mimo jiné při úsilí napravit špatné socioekonomické postavení rodiny, pracují společně na nalezení či udržení zaměstnání, bydlení, vedení domácnosti, nápravě vztahů v rodině, přístupu k dětem, péči o děti a jejich rozvoji. Mohou rodiče podpořit, pokud jsou nejistí v kontaktu s lékaři, úřady, školami či jinými institucemi.  Nastávající maminky, které nemají dostatečné sociální zázemí, se s podporou pracovníků připravují na narození miminka. Služby mohou být nápomocny při přípravě a motivaci rodičů pro návrat dětí z ústavních zařízení či jiných typů náhradní rodinné péče.
Nová terénně ambulantní „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je službou sociální prevence a přirozeně navazuje na již fungující „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ při Dětském centru Zín, p.o., které poskytuje dětem zázemí a péči v případech, kdy se rodiče po nějakou dobu nemohou o děti starat nebo péči nezvládají. SAS má za úkol napomoci rodinám těmto situacím předcházet nebo alespoň podpořit rodinu v tom, aby umístění dětí mimo domov bylo po co nejkratší dobu.
Sociálně aktivizační služby DC Zlín jsou dostupné v celém regionu Zlínska (oblast Otrokovic, Holešova, Luhačovic, Vizovic i Zlína). Jsou poskytovány zdarma, na principu dobrovolnosti, zejména terénní formou v přirozeném prostředí rodin, zázemí pro ambulantní práci je na adrese Dětského centra Burešov ve Zlíně.
Provozní doba terénní služby:  Po-Pá 07:00-18:00 hod.
Provozní doba ambulance: Po-Pá 12:00-18:00 hod.
 
Kontakt: Dětské centrum Zlín, p. o. -  SAS, Burešov 3675, Zlín,
telefon: 739 544 907,
e-mail: sas@dczlin.cz
Bližší informace naleznete na www.dczlin.cz

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star