Obnova mlýnského náhonu

Předmětem projektu je revitalizace koryta náhonu v k. ú. Holešov a k. ú. Dobrotice. V rámci realizace dojde k tvorbě přírodě blízkého koryta náhodnu, obnově tůně, odstranění a výsadbě dřevin.

Období realizace: leden 2021 – březen 2023

Financování:

 

Celkové výdaje projektu:                                            7 895 295,82 Kč

Celkové způsobilé výdaje:                                          7 024 468,34 Kč

Výše dotace EU ze způsobilých výdajů (100 %):    7 024 468,34 Kč                                          

 

Tento projekt „Obnova mlýnského náhonu“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013421

 

 

eu-projekty.jpg                      mzp.png                                                                                                 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star