Úřad práce - Otázky a odpovědi

 Úřad práce ČR informuje o možnostech podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. V Holešově sídlí úřad práce v ulici Tovární (druhá budova MěÚ Holešov).

Další informace poskytnou také pracovnice odboru sociální věcí MěÚ Holešov - tel. 573 521 111 (spojovatel) - nebo R. Seifert (724 030 893).

 

 

  • Jsem osobou, která se dostala do ČR a nemám pobytové oprávnění, co mám dělat?

  Je důležité si vyřídit pobytové oprávnění na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Pobytové oprávnění bude možné získat i ve zřízených krajských centrech.

   

  • Nemám finanční prostředky, co mám dělat?

  Pokud jste osobou, která se dostala do ČR, nemáte pobytové oprávnění a nemáte finanční prostředky, požádejte si u Úřadu práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Úřad práce ČR ve zrychleném řízení posoudí Vaši žádost a může Vám vyplatit finanční prostředky v hotovosti.

   

  • Jakou výši mi Úřad práce ČR může poskytnout u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

  Úřad práce ČR poskytne finanční prostředky, dle výše Vašeho věku:

  Dítě do 6 let věku – 1 970 Kč

  Díle od 6 do 15 let věku – 2 420 Kč

  Dítě od 15 do 26 let věku – 2 770 Kč

  Osoba starší 26 let – 2 490 Kč.

   

  • Kdy mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

  Úřad práce ČR ve zrychleném správním řízení posoudí podmínky pro vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc. Finanční prostředky Vám je schopen Úřad práce ČR vyplatit ihned.

   

  • Poskytnuté finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví jsou pro celou moji rodinu?

  Ne. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc v rámci jedné rodiny podává každá osoba za sebe (za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče).

   

  • Kdy a jak mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky?

  Co nejdříve a výplata dávky může proběhnout hotovostně, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

   

  • Kde mám žádost podat?

  Žádost o doplatek na bydlení se podává na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde se v současné době nacházíte. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

   

  • Je v České republice i za těchto podmínek možné pracovat?

  Pokud chcete v České republice začít pracovat a nevíte, kde hledat vhodné zaměstnání, můžete se obrátit na Úřad práce ČR, který Vám se zprostředkováním zaměstnání pomůže.

   

  Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star