Převoz a ubytování uprchlíků

Možnosti na umísťování „běženců a utečenců“ z války na Ukrajině - Holešov

 

Skutečně je asi nyní asi jeden a půl milionu obyvatel Ukrajiny na pochodu směrem do Evropy. Jedná se ve velké míře o matky s dětmi nebo starší lidi. Z tohoto důvodu je třeba organizovat pomoc i ve vnitrozemí států Evropy. Zlínský kraj je východní oblastí republiky a již nyní se musí snažit zajistit nejen ubytování, ale především další zázemí pro uprchlíky. Podobně je na tom i město Holešov.

 

Každá snaha o pomoc ukrajinským občanům prchajícím před válečným konfliktem je zcela chvályhodná a potřebná, ale na druhou stranu je třeba ve věci pomoci postupovat koordinovaně a řídit se pokyny, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR.

 

Všichni, kteří organizují přepravu běženců do Holešova, by si měli uvědomit několik skutečností:

 

  • Dne 2. března dnešnímu dni vzniklo a bylo zprovozněno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které sídlí  v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, v prostorách, kde doposud fungovalo očkovací místo, konkrétně v 1. pavilonu, v budově U14. Toto centrum je integrovaným systémem ve složení - OAMP, Cizinecká policie, CPIC Zlín, MPSV, Charita ČR, NNO, Hasičský sbor, psychologická pomoc apod.

 

Všechny osoby (ukrajinští uprchlíci), které budou umístěny v rámci Zlínského kraje, musí tímto krajským centem projít. Toto centrum zajišťuje mimo jiné  registraci, kontrolu dokladů, identifikaci osob udělení víza, registraci zdravotního pojištění, zdravotní zabezpečení a nutné prohlídky, humanitární pomoc, psychologickou pomoc, zajištění ubytování a dopravu na ubytování a také předá kontakty na Úřad práce, který bude vyplácet dávky v hmotné nouzi a další podpory.

 

  • Co se týče ubytování, tak je vedena databáze možnosti krizového ubytování. Doporučujeme využít infolinku +420 974 801 802, nebo e-mailovou adresu: ubytovaniukrajina@szu.cz  

 

  • Pokud město Holešov disponuje (nebo bude disponovat) možností krizového ubytování, zcela jistě v souvislosti s aktuální krizí na Ukrajině nabídne tyto ubytovací kapacity Správě uprchlických zařízení  MV. V žádném případě nelze postavit města, obce, komerční, či soukromé subjekty před skutečnost, že někdo zorganizuje přepravu běženců z Ukrajiny s tím, ať se o ně někdo jiný především z hlediska ubytování postará.

 

Je na rozhodnutí každého subjektu komu eventuálně ubytování poskytne. Toto rozhodnutí nemůže nikdo zpochybnit. Města a obce pokud možnost krizového bydlení mají, tak je budou nabízet lidem z Ukrajiny a také tak pomáhat, ale výběr ubytovaných si budou řídit podle potřeb a také dodržení všech výše uvedených zákonných podmínek ze strany uprchlíků.  

Pokud jsou spoluobčané ochotni a schopni se o tyto migranty postarat v rámci ubytování, či jinak, tak jim v tom nic nebrání, ale musí to být za podmínek vyřízení formálních záležitostí v KACPU.

 

 

  • V rámci zamezení nedorozumění město Holešov ani Zlínský kraj nedoporučují organizovat přepravu osob z Ukrajiny s tím, že nebudou mít na území Zlínského kraje zajištěno ubytování.

Pokud se přesto rozhodnete uskutečnit přepravu osob z Ukrajiny s tím, že nebudou mít ubytování zajištěno, tak je zde možnost využít velkokapacitní ubytování ze strany státu se stravou v rámci Správy uprchlických zařízení MV ve Vyšních Lhotách.

http://www.suz.cz/co-delame/provoz-zarizeni/zzc-vysni-lhoty/

Je určeno zejména těm osobám, které jsou nejvíce ohroženi.

 

V případě dalších dotazů či následné pomoci po příjezdu na území ČR je možno obrátit se na  sociální pracovníky integračního centra: http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/

 

Mgr. Karel Gába

  1. Seifert, starosta

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star