Aktuální pomoc Ukrajině

Aktuální informace o pomoci Ukrajině

Vláda České republiky

  • Pokud chcete pomoci Ukrajině, tak nejefektivnější pomocí je darování financí na účet: 304452700/0300 zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze.
  • Materiální pomoc, která není centrálně organizovaná, se hromadí na hranicích a může přijít vniveč.
  • Na Ukrajině probíhá válečný konflikt, pomoc musí být koordinována a musí být poskytována jen ta pomoc, kterou si země vyžádá. Ostatní pomoc její přetížené složky jen zatěžuje.
  • S nabídkami pomoci nás kontaktujte na e-mailové adrese: ukrajina@mzcr.cz.
  • Lékaři, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinským pacientem, mají k dispozici linku 1221, volbu 8.
  • V případě nejasností nás kontaktujte na telefonním čísle: 224 972 222. 

Zdravotnická pomoc je specifická. Proč?

Je nutné pamatovat na to, že léčiva je nutné převážet v kontrolovaných podmínkách, protože jen tak je možné garantovat kvalitu dodané pomoci. Pro některé typy léčiv (např. opiáty) je třeba i povolení k vývozu. Jediný způsob dopravy léčiv na Ukrajinu je prostřednictvím řádného distribučního řetězce, a to navíc v objemech, které převýší náročnost koordinace přijetí takovéhoto daru ve válečné zóně.

Co pomůže nejvíce?

Nejvíce pomůžou zejména nabídky distributorů, výrobců léčiv, zdravotnických prostředků, pomůcek, zdravotnického materiálu či případně nabídky velkých společností mimo zdravotnictví nabízejících zdravotnické vybavení atd. Pokud nabízíte humanitární zdravotní pomoc (ať již jako dar či jako možnost prodeje k darování ze strany ČR), kterou je možné poslat na Ukrajinu a která odpovídá obecným požadavkům výše (distribuce dle pravidel, velké poskytované objemy), prosím zašlete nabídku pomoci na: ukrajina@mzcr.cz a my ji dle požadavků ukrajinské strany vyhodnotíme.

Kterou pomoc směřovat na kraje?

Na krajské koordinátory je nutné směřovat nabídky nemocnic a dalších menších poskytovatelů na léky, postele, personál, zdravotní péči atd. Stejně tak nabídky škol, měst a obcí se zdravotnickým materiálem, ubytováním, zdravotně sociálními službami apod. směřujte prosím na krajské úřady.

Jste individuální dárce?

V případě, že jste individuální dárce nebo chcete pomoci jinak, prosíme o návštěvu webu Ministerstva vnitra, které koordinuje nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu zde: www.nasiukrajinci.cz, případně nabídněte svou pomoc některé z neziskových organizací, které se na pomoc Ukrajině zaměřují, např. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty: www.pomahejukrajine.cz a Česko.Digital: www.stojimezaukrajinou.cz.

Prosíme o řádné zvážení pomoci. Pamatujme na to, že konflikt a obnova Ukrajiny bude minimálně trvat řadu měsíců a zdravotnická pomoc bude třeba po celou tuto dobu. Zároveň je velmi pravděpodobné, že Vámi nabízená pomoc bude účelněji využita v ČR při péči o uprchlíky z Ukrajiny (typicky lůžka, ale také léky v menších objemech atd.).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star