Přijďte si poslechnout, proč znovu slavíme 700. výročí města Holešova

Město Holešov je v mnohém unikátní. Jedním takovým unikátem je v pořadí již druhé sedmisetleté výročí našeho města. Člověk by se mohl ptát, jak je to možné. Odpověď je snadná. V posledních letech byly nalezeny vědecké objevy, které historii města Holešova uvádí na pravou míru. Tím, kdo celou pravdu odhalil, je přední český historik Mgr. Dalibor Janiš, PhD., specializující se na středověk a raný novověk. Nově objevené tři listiny v tzv. svatopavelském formuláři zcela vyvrátily dřívější vědecké poznatky. Dle těchto listin opravdu uběhlo 700 let od doby, kdy byla tržní ves Holešov povýšena na město.

Historik Dalibor Janiš je jedním z autorů zásadní knihy "Holešov - město ve spirálách času". V úvodní historické kapitole své závěry podrobně popisuje a dokládá. Máme velké štěstí, že budeme mít možnost si celý tento příběh vyslechnout přímo z úst Mgr. Dalibora Janiše, PhD., který nám v úterý 22. března přijede přednášet do holešovské sala terreny. Touto přednáškou zahajujeme oslavy 700. výročí města Holešova, jste na ni srdečně zváni.

Hana Helsnerová

2022-03-22-holesov-ve-13-a-14-stoleti-plakat.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star