Zahájili jsme oslavy 700. výročí města Holešova

Čím jiným zahájit oslavy města, než vysvětlením toho, proč je výročí slaveno podruhé? Jaký byl Holešov ve 13. a 14. století a o tom, kdy se stal městem, nám přijel přednášet přední český historik Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Úvodem byli posluchači seznámeni s všeobecnými informacemi o středověkých městech, městských právech nebo tržních vsích. Následně došlo k představení listin, ze kterých se dozvídáme, že Holešov byl dříve Holešovicemi, že byl důležitou tržní vsí a že v roce 1300 ještě určitě nebyl městem. První doklad o tom, že se stal městem, pochází právě z roku 1322, kdy se v listině hovoří o měšťanech. Poutavé povídání nám přineslo spoustu podstatných informací o našem městě a vysvětlilo i souvislosti, které vedly k oslavám před 50 lety.

Všichni, kteří na tyto otázky hledali odpovědi, je našli v zámecké sala terreně. Děkujeme za velký zájem, návštěvníků se sešlo na osmdesát a šlo o opravdu zvídavé posluchače. Doktor Janiš ještě dlouho po skončení přednášky odpovídal na četné dotazy. Dvojí oslava je sice unikátní, ovšem uvedení situace na pravou míru je jistě potřebné a pochopitelné. Snad tak už máme všichni jasno, že je lepší slavit dvakrát, než tiše žít v omylu.

V oslavách budeme pokračovat v první polovině května, od 5. do 15. května nás čekají pestré Dny města Holešova.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star