Dny města Holešova 5. - 15. května

Holešov je už po 7 století městem

Město Holešov je v mnohém unikátní. Jedním takovým unikátem je v pořadí již druhé sedmisetleté výročí tohoto města. Člověk by se mohl ptát, jak je to možné. Odpověď je snadná. V posledních letech byly nalezeny vědecké objevy, které historii města Holešova uvádí na pravou míru. Tím, kdo celou pravdu odhalil, je přední český historik Mgr. Dalibor Janiš, PhD., specializující se na středověk a raný novověk. Nově objevené tři listiny v tzv. svatopavelském formuláři zcela vyvrátily dřívější vědecké poznatky. Dle těchto listin opravdu uběhlo 700 let od doby, kdy byla trhová ves Holešov povýšena na město.

Otevření městského muzea

Díky tomu se Holešov letos dočká velkých oslav, které budou z velké části soustředěny do první poloviny května. Stěžejní událostí oslav bude otevření Městského muzea, kterému se podařilo po dlouhých 12 letech získat vlastní prostory. Právě otevření muzea odstartuje několikadenní slavnosti.

Dny města Holešova budou probíhat od 5. do 15. května. Hned 7 podvečerů bude věnováno jednotlivým stoletím. Představena budou formou komponovaných pořadů, přednášek, vojenských ukázek, historické hudby a mnoha dalších programů. Kromě historické složky oslav bude mít veřejnost možnost se bavit, tančit nebo sportovat.

 

11 dnů s pestrým programem

 

Dny města Holešova budou trvat jedenáct dnů a budou opravdu různorodé. Zahájeny budou slavnostním otevřením expozic městského muzea. Z hudební produkce se návštěvníci mohou těšit třeba na Májovou noc s kapelou Press, po kladných ohlasech holešovské pódium opět přivítá kapelu The People, která si připravila vzpomínku na Karla Gotta a českou písničku. Holešov bude žít také sportem, kdy Atletika Holešov připravuje festival holešovského sportu i charitativní běh na 700 metrů.

 

Výstavy, divadlo i literatura

 

Otevřeny budou tři nové výstavy, z nichž jedna bude opět outdoorová a bude přímo v ulicích prezentovat historii i současnost města Holešova. Po úspěchu Holešovských pověstí spatří tentokrát světlo světa nová kniha s názvem Holešovské příběhy. Půjde o beletristické zpracování reálných postav města Holešova. Pověsti se pak dočkají dramatického zpracování.

 

Oslavy budou provázet Dny otevřených dveří v různých institucích. Bude možné navštívit policejní školu, třicetileté výročí bude slavit Charita Holešov a své brány otevřou také Technické služby. Ty si navíc připravují edukativní a osvětový program na holešovském náměstí.

 

Město ožije studentským Majálesem

 

Po mnoha letech se do Holešova vrátí studentský Majáles. Holešovská mládež se se svým programem představí na nádvoří zámku. Pro děti bude připravena muzikálová pohádka Popelka a chybět nebude ani koncert pro maminky.

 

Vyvrcholení v podobě Prodané nevěsty

 

Z tradičních akcí nebude chybět oceňování osobností, udělování grantů, pietní akt, řemeslný jarmark, Sarkandrovská pouť nebo návštěva zástupců partnerských měst. To vše se musí v rámci Dnů města stihnout. Vyvrcholením celého desetidenního programu bude 15. května velkolepá komická opera Prodaná nevěsta v holešovské zámecké zahradě.

 Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star