Volání pro Ukrajince

V návaznosti na stávající komplikovanou situaci týkající se příchodu ukrajinských občanů do České republiky zahájil náš sociální podnik Transkript online, s. r. o. projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“www.volaniproukrajince.cz. Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí.

Služba umožňuje ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně, tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany.

Hovor s překladem lze realizovat z webové stránky (www.volaniproukrajince.cz), kde jsou volajícímu zapsány nejdůležitější informace do textové podoby. Nově je však možné telefonovat s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem i bez chytrého telefonu nebo internetu. Stačí zavolat na linku (+420) 228 229 941, zadat číslo volaného a hovor s překladatelem bude zahájen! Cena hovoru je stejná jako při volání na běžnou pevnou linku.

Pro jednání tváří v tvář (na úřadě; v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 a dle pokynů zvolit křížek, poté stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky.

Princip služby:

Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.)

Přínosy služby:

  • klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce, a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,
  • efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,
  • možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace),
  • službu lze využít i při komunikacina místě (pobočky úřadu práce apod.),
  • klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v textové podobě v ukrajinském jazyce – pouze při využití služby z webu,
  • služba je kompletně zdarma.

Cíle projektu:

Naším cílem je zpřístupnit komunikaci s institucemi, úřady či poskytovateli služeb, pro které je obtížné zajistit si vlastní ukrajinsky hovořící operátory na svých informačních linkáchi na místě. Zprostředkování tlumočenítelefonních hovorů budeme zajišťovat i pro další účely, např. soukromé hovory (domluvení ubytování, práce, školy apod.) V první fázi je naším cílem rozšíření této služby zejména na nejvíce exponované úřady státní správy, jako jsou úřady práce, pobočky cizinecké policie, krajské úřady a městské úřady. V dalším kroku budeme službu rozšiřovat na neziskové organizace pomáhající uprchlíkům a následně mezi širokou veřejnost.

Jak se zapojit do projektu:

  1. Informujte nás o Vašem zájmu zapojit se do této služby – podpora@transkript.cz
  2. Umístěte na svém webu v sekci „kontakty“ popis služby v ukrajinštině: „Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem) a odkaz na webovou stránku www.volaniproukrajince.cz. Pokud je to možné, tak k umístění odkazu využijte přiložený „banner“ s logem a popisem služby v jednom.
  3. Šířit povědomí o této službě na další úřady (městské úřady, obecní úřady) i mezi občany.

Budeme rádi, pokud se i Váš úřad zapojí do tohoto projektu a stane se tak telefonicky přístupným pro ukrajinské občany. Službu je rovněž možné využít při jednání tváří v tvář.

Představení sociálního podniku Transkript online, s. r. o.

https://youtu.be/Yr5d5Bq4hDY

.jpeg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star