Rezervační systém jako optimální organizace práce a velká úspora času

Současná legislativa upravující výkon veřejné správy v drtivé většině agend rozvolnila tzv. místní příslušnost, což znamená, že si občan může např. podat žádost o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, přepsat vozidlo nebo ohlásit živnost atd. na kterémkoliv úřadě spravující tyto agendy, bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu.

Snahou zákonodárců je zcela jistě přiblížit se novou právní úpravou potřebám občanů, aby si mohli své záležitosti vyřídit i ve městě, kde pracují, skutečně žijí či momentálně pobývají. Náš úřad už dlouhodobě eviduje různá podání klientů i ze vzdálenějších měst a obcí, např. Přerov, Zlín, Otrokovice, Fryšták, Brno atd. Tento stav si logicky vyžádal potřebu systematické organizace práce. Některé velké úřady si proto zřídily elektronický vyvolávací systém, který transparentně reguluje pořadí a především kapacitní možnosti úřadu. Toto řešení však předpokládá velké prostory, ve kterých by se mohli zdržovat čekající klienti. Nevýhodou pro občana pak je, že stráví na úřadě mnoho času - někdy i marným čekáním na vyřízení své záležitosti.

Další možností, jak optimalizovat správu a výkon agend, je zřízení elektronického rezervačního systému, který občanovi (klientovi) zajistí, že v den a hodinu, kterou si v systému zarezervoval, bude skutečně bez zbytečné časové prodlevy obsloužen. I náš úřad byl nucen reagovat na situace, které v důsledku výše popsané právní úpravy vznikaly. Proto v roce 2020 přistoupil na tzv. přepážkových pracovištích na moderní způsob organizace práce a zavedl rezervační systémy. Jejich cílem je především odstranit dlouhé fronty občanů na chodbách úřadu a tím ušetřit jejich zbytečně ztracený čas, ale také optimálně zorganizovat stále narůstající počty podání. Za téměř rok a půl takto fungující praxe nám narostly počty efektivněji  obsloužených klientů a díky časově rozplánované organizaci práce i  vyšší počet elektronických podání vyřízených v kratším čase (u agend, kde tento způsob podání legislativa umožňuje). Na základě výše uvedeného chceme i touto cestou veřejnost informovat, že k vyřízení svých záležitostí na tzv. přepážkových pracovištích musí mít všichni klienti v rezervačním systému  vytvořenou registraci.

Tyto rezervační systémy najdete na stránkách města Holešov (https://www.holesov.cz/rezervacni-systemy) na několika místech: v záložce „praktické“, „úřad“ nebo i v záložce „rezervace“.  Zde si občan zvolí termín a hodinu, která mu vyhovuje, uvede jméno, příjmení a telefonní číslo, popřípadě e-mail, označí - nejsem robot a vše potvrdí. Vytvořit si rezervaci můžete na tyto dny:

pondělí a středa                              07:30 – 10:45, 12:00 – 16:45 hod

úterý a čtvrtek                                 07:30 – 10:45 hod.

 

Jedná se konkrétně o tyto agendy:

  • REGISTR VOZIDEL
  • REGISTR ŘIDIČŮ
  • OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY
  • ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Klienti, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu objednat sami, mohou tak učinit  telefonicky (viz telefonní seznam). Klienti, kteří nemají vytvořenou rezervaci, nemohou automaticky předpokládat, že budou obslouženi v den, kdy se na úřad dostaví. Kvalitní výkon veřejné správy spočívá v její modernizaci, profesionalitě a vstřícné oboustranné komunikaci, což je i našim cílem.

Mgr. Renata Junáková

vedoucí Odboru dopravního a správního

rezervace.png

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star