Významné ocenění pro ředitelku MŠ Sluníčko Lenku Krčovou

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byli za znamenitou práci Zlínským krajem oceněni pedagogové a nepedagogičtí pracovníci škol.

Zlínskému kraji bylo doručeno celkem 45 návrhů, z nichž výběrová komise vybrala 18 osobností a mezi nimi také ředitelku Mateřské školy Sluníčko Holešov, paní Lenku Krčovou. Ta z rukou hejtmana Radima Holiše, radní pro školství Zuzany Fišerové i dalších zástupců kraje a města převzala skleněnou sošku sovy, diplomy, květiny a v neposlední řadě velké poděkování. Na slavnostní oceňování paní ředitelku doprovodila zástupkyně ředitele Jana Šálková a starosta města Holešova Rudolf Seifert.

Paní ředitelce srdečně blahopřejeme k zaslouženému ocenění.

Hana Helsnerová, foto Rudolf Seifert

Přikládáme odůvodnění návrhu na toto ocenění:

Paní Lenka Krčová působí ve školství již 41 let. Jako učitelka MŠ začínala v Bystřici pod Hostýnem. Po mateřské dovolené se stala ředitelkou MŠ v Lančově. Poté přesídlila do Holešova, kde se po osmileté praxi v Dětské herně a v MŠ stala opět ředitelkou, nejprve šesti třídní mateřské školy, později devíti třídní MŠ. Původních 6 tříd v MŠ Sluníčko na Havlíčkově ulici v Holešově bylo sloučeno se dvěma třídami na  pracovišti ve Všetulích a s jednou třídou v Tučapích. Školka má také svou vlastní jídelnu a prádelnu. Mateřskou školu navštěvuje průměrně 200 dětí a celý kolektiv tvoří 20 pedagogických pracovníků, 12 nepedagogických pracovníků, 4 asistenti pedagoga a 1 školní asistent.

 

Paní ředitelce se podařilo během 21 let, kdy je ředitelkou v MŠ Sluníčko, vybudovat vynikající školní kuchyni, která vaří zdravá a přitom zajímavá a chutná jídla nejen pro děti na svých třech pracovištích, ale její kvalitní stravu si vyžádala i MŠ v Rymicích, Žeranovicích a Martinicích.

Po celé období se paní ředitelka také snažila o zlepšování prostředí mateřské školy. Velkou rekonstrukcí prošla budova v Havlíčkově ulici v létě 2019, kdy byla vyměněna okna, rekonstruovala se sociálních zařízení, vyměnily podlahy a zděná budova dostala zbrusu novou střechu. Ke změnám došlo i ve vybavení tříd. Nový nábytek a zahrada s moderními a veselými hracími prvky poskytuje dětem spoustu možností ke hrám pod střechou i na čerstvém vzduchu.

 

Tato rekonstrukce byla velmi náročná časově i technicky a pro paní ředitelku to znamenalo zajistit alespoň částečný provoz na začátku září 2019, kdy rodiče potřebovali umístit děti do školky, která ještě prodělávala poslední dokončovací úpravy.

 

Paní Lenka Krčová je aktivní nejen na svém pracovišti. Kromě velmi úzké spolupráce se spádovou 3. Základní školou Holešov a SVČ Všetuly spolupracuje se všemi MŠ a ZŠ v Holešově. Byla dlouholetou členkou Školské a protidrogové komise při MÚ. Nyní aktivně pracuje v projektu MAP a MAS regionu Holešovsko, kde je garantem pro předškolní vzdělávání a organizuje společné vzdělávací akce. Pravidelně se také zúčastňuje schůzek Sdružení rodičů.

 

Svou školku prezentuje v místním tisku Holešovsko, je spoluautorkou školního čtvrtletníku, podílí se na aktualizaci webových stránek školy. Osobně se účastní všech školních akcí a tradic, ale také společenských a kulturních akcí města, které souvisí s různými příležitostmi a významnými výročí (Den Evropy, velikonoční výstavy, vánoční dny, vítání jara…). V MŠ sama vede výtvarný kroužek nebo připravuje a účastní se Školy v přírodě na Rusavě.

Město Holešov na paní ředitelce oceňuje zodpovědný přístup k plnění úkolů pro zřizovatele a ke vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. Svým příkladem pozitivně ovlivňuje i vzdělávání svého pedagogického sboru. Kladně je hodnocen její obětavý vztah k dětem a příkladná spolupráce s rodiči. Má osobní podíl při vytváření mezilidských vztahů, které napomáhají ve škole vytvářet přátelskou atmosféru.

 

Paní ředitelku Lenku Krčovou navrhujeme k ocenění za mnohaleté kvalitní výsledky ve výchovně vzdělávací práci ve funkci učitelky a později ředitelky mateřské školy. Dále za splnění náročných úkolů při přestavbě a rekonstrukci budovy MŠ a za vytvoření spolupracujícího aktivního kolektivu zaměstnanců.

 

Mgr. Rudolf Seifert

starosta města Holešova

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star