Dny města Holešova - středa 11. května

Právě na tento den připadly oslavy 30. výročí založení Charity Holešov. Při této příležitosti bylo možné navštívit prostory Charity, den otevřených dveří probíhal jak v budově na Tovární ulici, tak v Nízkoprahovém klubu Coolna i na Novosadech v Charitní pečovatelské službě. Po odpolední mši pak následoval koncert pěveckého sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, jehož zakladatelem byl MgA. František Macek.

V masných krámech pak probíhal další komponovaný pořad v režii holešovské ZUŠky. Děti zpívaly pod vedením Kateřiny Juráškové a představena byla další pověst v podání dramatického oboru pod vedením Vladimíry Dvořákové. 

Několik slov pronesl také starosta města Rudolf Seifert, který veřejnost seznámil s umístěním nové lavičky na náměstí Dr. E. Beneše. Tentokrát byla lavička věnována poslední holešovské hraběnce a majitelce holešovského zámku Barboře Vrbnové. Letos uběhlo 130 let od jejího narození a 60 let od jejího úmrtí.

Ve čtvrtek dochází k drobné změně v programu. Program bude zahájen troubením z věže farního kostela v 17 hodin, následovat pak bude představení bubenické třídy v rámci ZUŠ Open v masných krámech. Avizovaná beseda „Holešov perspektivou?!“ se ale nebude konat v 16 hodin, ale až v 17:30 v New Drive Clubu na zámku. Posledním bodem čtvrtečního programu bude předání grantů neziskovému sektoru, které začne v 18:30 na zámku.

Děkujeme za pochopení.

Hana Helsnerová  

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star