Revitalizace zeleně v Holešově

Předmětem projektu je revitalizace a zakládání zeleně v k. ú. Holešov, Všetuly a Dobrotice. V rámci realizace dojde k tvorbě přírodě blízkého koryta náhodnu, obnově tůně, odstranění a výsadbě dřevin. V rámci projektu dojde k realizaci pěstebních opatření, ošetření a výsadbě nových dřevin, trvalek a cibulovin a k instalaci mobiliáře.

Období realizace: listopad 2021 – prosinec 2023

Financování:

Celkové zdroje:                                                                    12 338 404,91 Kč 
Celkové způsobilé výdaje:   12 296 054,91 Kč
Výše dotace EU ze způsobilých výdajů: 10 451 646,67 Kč    
Vlastní zdroje:     1 886 758,24 Kč                                               

Tento projekt „Revitalizace zeleně v Holešově“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013059

  eu-simi.jpg                                                           mzp.png                                                

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star