MŠ Radost slaví

V letošním roce slaví Mateřská škola Holešov, Grohova výročí 50 let od svého založení. Milá oslava proběhla v měsíci červnu, kdy se představily děti při speciální besídce, dorazili bývalí zaměstnanci, blahopřát přišli zástupci ostatních školek a základních škol a v neposlední řadě také vedení města Holešova, které předalo pamětní listy. Padlo mnoho nostalgických slov, mnoho gratulací i poděkování. Návštěvníci měli také možnost porozhlédnout se v prostorách školky a dozvědět se více o její historii.

MŠ Radost původně sloužila nejen jako mateřská škola, ale také jako jesle. S ubývajícím zájmem o toto zařízení vznikaly nové třídy mateřské školy. V současné době je v MŠ pět tříd s celkovou kapacitou 115 dětí. Program školy je zaměřen na individualitu dítěte s cílem maximálně ho podpořit na cestě vlastního rozvoje samostatnosti a sebedůvěry ve své schopnosti.

„Zvolili jsme přístup Montessori pedagogiky s jeho systémem principů, zahrnujících potřebu řádu, smysluplnosti, radosti z objevování, poznávání svobody a zodpovědnosti, prodlužující se schopnosti soustředění.

Poznatky o citlivých obdobích dítěte, připravené prostředí a připravený dospělý jsou podmínkou k naplnění tohoto záměru. 

Na škole se postupně vytváří tým pedagogů a dalších pracovníků školy, který se odborným vzděláváním připravuje tyto záměry uskutečňovat.

Věříme, že příběh naší mateřské školy bude pokračovat k radosti nás všech, ale především dětí a rodičů.

Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli, všem, kteří se ho nadále účastní…“

Přejeme mateřské škole mnoho dalších úspěšných let, a (jak napovídá samotný název) aby i nadále šířila radost.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star