Město Holešov získalo dotaci z Evropských strukturálních fondů pro rozvoj informačního systému městského úřadu

Záměrem dotačního titulu je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení s centrálními systémy, efektivním řízení rozvoje regionu a poskytování služeb občanům.

Realizace projektu Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově byla zahájena v srpnu loňského roku a jeho ukončení se předpokládá v prosinci 2018. Projekt rozvíjí prostředí pro elektronické zpracování dokumentů, vytváří portál občana napojený na formulářové řešení, posiluje vnitřní bezpečnost MěÚ Holešov a sdílení dat napříč odbory města, zajistí možnost sdílení služeb v rámci organizací města a doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů centra sdílených služeb, dále přispívá k zefektivnění výkonu služeb MěÚ Holešov a organizací města a snižování administrativní zátěže.

Technické řešení zahrnuje:
• doplnění výkonu infrastruktury,
• elektronické služby.

Předpokládané náklady budou činit 6.886.099,00 Kč včetně DPH. Z této částky 85 % pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % prostředky ze státního rozpočtu. Město Holešov se ze svého rozpočtu bude podílet 10 %, tj. částkou 688.609,90 Kč.

Cílem je zvýšení efektivnosti a transparentnosti veřejné správy využitím ICT, uskutečňování strategie Smart Administration, podpora informační společnosti využitím ICT, snížení administrativní zátěže pro občany i instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu a naplnění vize obousměrně funkčního eGovernmentu.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003201.

eu-dotace-logo.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star