Oslava Dne vzniku samostatného československého státu

Již čtvrtým rokem se pravidelně scházíme v opraveném Masarykově parku, abychom krátkým pietním aktem oslavili Den vzniku samostatného československého státu. Stejně tak se letos sešla široká veřejnost, zástupci spolků a politických stran a vedení města Holešova, aby položili k nohám prezidenta T. G. Masaryka květinu.

Aktem nás provedl vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov Petr Chvátal, z jehož úst zazněl mimo jiné úryvek z knihy Hovory s T. G. Masarykem od Karla Čapka. „Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu." Tím shrnul celou podstatu toho, co je potřeba si dnes a denně uvědomovat.

Slavnostní projev pak pronesl starosta města Rudolf Seifert. Zazněla samozřejmě státní hymna i píseň Ach synku, synku, jednu z oblíbených T. G. Masaryka. Za hudební doprovod děkujeme Holešovské muzice. Děkujeme také všem zúčastněným, zvláště pak čestné stráži, která celému aktu dodává na slavnosti.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star