Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému města

Vážení spoluobčané, v průběhu roku 2022, bylo realizováno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému města Holešova, který provozuje Městská policie. Rozšíření kamerového systému bylo realizováno proto, že dosavadní systém se osvědčil, plní svou preventivní funkci a přispívá ke zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města. Díky systému jsou vytvářeny bezpečné zóny v místech, kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného pořádku, poškozování majetku, nebo páchání jiné protiprávní činnosti. 

Nová místa osazená statickými kamerami městského kamerového a dohlížecího systému:

 • Bořenovská
 • 2x mobilní kamera – v rizikových místech dle aktuální situace

Stávající místa osazená otočnými a statickými kamerami městského kamerového a dohlížecího systému:

 • nám. Dr. E. Beneše
 • kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady
 • kruhová křižovatka u Lidlu
 • nám. F.X.Richtra u zámku
 • nám. Sv. Anny
 • křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO
 • křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova
 • Palackého – autobusový terminál
 • křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova
 • kruhová křižovatka ulic Palackého – 6. května
 • křižovatka ul. 6. května – Kráčiny – Sokolská
 • křižovatka ul. 6. května – Dukelská
 • křižovatka ul. Partyzánská - Pivovarská
 • Pivovarská – budova v současném působišti Finančního úřadu
 • zámek Holešov
 • atletický stadion (Tatran)
 • statické mobilní kamery – užívány v rizikových místech dle aktuální situace

Další kamerové systémy používané Městskou policií Holešov:

 • kamerové systémy ve služebních vozidlech městské policie
 • osobní kamery strážníků, používané při služební činnosti

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star