Oznámení společnosti VAK o ceně vody

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod platná pro rok 2023

 

 

Vážení odběratelé,

 

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 7.11.2022, že s účinností od 1. 1. 2023 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH

Cena v Kč/m3vč. DPH 10%

Voda pitná

46,60

51,26

Voda odpadní

49,90

54,89

Cena celkem

96,50

106,15

 

S platností od 1. 1. 2023 dochází oproti roku 2022 k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 13,95 Kč/m3, tj. o 15,13% včetně DPH.

 

Pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou spotřebou vodného i stočného to znamená navýšení oproti roku 2022 o 1 841,40 Kč/rok, tedy o necelých 154 Kč/měsíc.

Pro přehled uvádíme, že sociálně únosná cena vodného a stočného pro Zlínský kraj dle podmínek OPŽP je 130,30 Kč/m3 vč. DPH.

 

Důvodem zvýšení ceny vodného a stočného jsou enormně rostoucí náklady na chemikálie, služby, pohonné hmoty, ostatní materiál a na opravy v souvislosti s masivním nárůstem cen stavebních prací při obnově  a údržbě vodohospodářského majetku.

 

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů, z Ministerstva zemědělství a z Operačního programu životního prostředí. V uplynulých letech se podařilo společnosti čerpat dotační prostředky v hodnotě 488,301 mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje dodržením stanovené minimální ceny pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a dodržením stanovené minimální výše prostředků na obnovu v případě vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí.

 

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb.

                                                                                             

 

  

     Ing. Ladislav Lejsal   

      ředitel společnosti

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star