Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2022

Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější osobnosti města, a to na základě návrhů, které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit velmi pestrými kulturními, sportovními, spolkovými i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto formou podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou pro město převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte.

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo právnická osoba. Nominaci na předepsaném formuláři je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz. V letošním roce bude probíhat příjem návrhů do 28. února 2023. Nominační formulář si můžete stáhnout na stránkách města Holešova nebo si jej vyzvednout osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

Nominovat můžete osobnosti v následujících kategoriích:

  1. Osobnost města Holešova
  2. Osobnost v oblasti kultury
  3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
  4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
  5. Sportovní naděje (do 15 let)
  6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
  7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
  8. Kolektiv působící v oblasti sportu
  9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
  10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík, JUDr. Jarmila Pokorná, Milan Šrámek, Jan Flora, PaedDr. Zdeněk Janalík, Ing. Jaroslav Bachner a Ivo Kurečka.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu…).

 

Mgr. Ilona Augusti

odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star