Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2022

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2022 provedl 238 kontrol a 21 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje a v oblasti cenové kontroly.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, který byl v letošním roce mimo jiné zaměřen na kontrolu podnikatelů, u nichž dosud neproběhla transformace živnosti volné. Dále byly prováděny kontroly z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Kromě kontrol dodržování povinností podle živnostenského zákona, provedl živnostenský úřad také kontroly společně s Českou obchodní inspekcí. 

Při kontrolách bylo zjištěno 42 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 14 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 50.100,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 10 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    238
z toho     

ochrana spotřebitele    26
prodej lihovin, tabákových výrobků   -  
kontrola na základě podnětu     5
stánkový prodej    11
kontrola zahraničních osob    1

cenová kontrola   4

Počet kontrolních porušení    42
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    1
počet blokových pokut    14
výše blokových pokut    29 600,- Kč
počet pokut uložených v přestupkovém řízení    7
výše pokut uložených v přestupkovém řízení     20 500,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    10
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    -

Počet předepsaných nákladů řízení    10
Výše předepsaných nákladů řízení    10.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    2

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star