Konečný výsledek tříkrálové sbírky v Holešově i obcích mikroregionu

V sobotu 7. ledna jsme v našich domácnostech mohli opět přivítat tříkrálové koledníky. Letos v Holešově a místních částech koledovalo na 40 skupinek malých „králů“.

Koledování bylo zahájeno v pátek, kdy holešovské firmy a městský úřad navštívili tři králové. V sobotu se pak sešly desítky koledníků, aby se v domě U sv. Martina připravily a následně se vypravily pro tradiční fotografii ke stromečku a do kostela pro požehnání. Úspěšné a příjemné koledování všem popřál také ředitel Charity Holešov Milan Jelínek. Poté už se skupinky vypravily přímo do ulic města. Trasy byly rozdělené různě, počasí přálo, a tak si všichni koledování užili. Děti ale rozhodně nachodily mnoho kilometrů a nesčetněkrát zazpívaly koledu „My tři králové“. Patří jim za to velké poděkování a jejich vedoucím zrovna tak.

 

Konečná částka, kterou se v Holešově a místních částech podařilo vybrat, činí  394 576,- Kč. Do této částky jsou započítány i dary on-line koledy a také výtěžky ze statických pokladniček, které byly rozmístěné v různých provozovnách ve městě. Provozovatelům prodejen a vedení policejní školy patří velké poděkování za pomoc při pořádání tříkrálové sbírky. Musíme vypíchnout opět sbírku ve Všetulích, kde ji organizačně zajistil spolek Všetuláci sobě. Vytvořili celkem 8 skupinek a vybrali více než 77 tisíc korun. Sbírka probíhala neopomenutelně také v obcích Mikroregionu Holešovsko, kde se často jednalo taktéž o rekordní částkyI v tomto případě děkujeme za organizační zajištění sbírky. Celkový výtěžek 24. tříkrálové sbírky činí úžasných 856 884 Kč. Vybrané peníze půjdou na přímou pomoc lidem v nouzi a na nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu.

 

Všem štědrým dárcům děkujeme za jejich příspěvek a děkujeme také všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star