V roce 2023 oslavíme dílo rukou a ducha našich předků i našich současníků

Již šest let město Holešov pravidelně vyhlašuje pro každý rok jakési „téma“, které se většinou vztahuje k významným výročím či osobnostem města. Od tohoto tématu se odvíjí jak hlavní venkovní výstava, tak logo města pro daný rok, případně i další akce. V loňském roce to bylo samozřejmě (druhé) sedmisetleté výročí města, předtím byla městskými tématy jak výročí rabína Šacha, tak holešovského svatého Jana Sarkandra, výročí knihovnictví v našem městě i na řadu výročí bohaté devítky a osmičky na konci letopočtu.

Letošní rok, 2023, se nese ve znamení dvou skupin významných kulatých připomínek. Pět set let je stará první prokazatelná zmínka o obyvateli Holešova židovského původu (1523). A v letošním lednu to je 80 let, kdy nacisté zlikvidovali holešovskou židovskou obec – transportem Cn nechali odvézt 249 občanů města – všechny zbývající Židy – do Terezína, odkud vesměs putovali do plynových komor Osvětimi (1943).  Před 130 lety (1893) si holešovská židovská obec nechala postavit druhou, tzv. Novou synagogu, kterou potom během okupace zničili nacisté a jejich místní přisluhovači. Tato mimořádně významná a silná výročí si připomeneme řadou akcí, nejvíce pak během letošního Festivalu židovské kultury Ha-makom. Protože v roce 2021 bylo městským tématem 400. výročí narození holešovského „zázračného“ rabína, Šabtaje ben Meir ha-Kohena, zvaného Šach (a ostatně letos si připomeneme 360 let od jeho úmrtí v Holešově) a s tímto tématem byla spojena řada aktivit a akcí, vážících se k židovskému osídlení našeho města, zvolili jsme letos téma poněkud odlišné.

Jen namátkou: v roce 1793 (před 230 lety) potvrzuje císař František Holešovu privilegium pěti výročních a dvou týdenních trhů. V roce 1863 (před 160 lety) začal v Holešově s výrobou cukrovinek Philip Kneisl a zakládá tak vlastně budoucí slavnou čokoládovnu Sfinx, která působí v Holešově dodnes. V tomtéž roce vzniká v Holešově první peněžní spolek – Občanská záložna, která úspěšně podporuje rozvoj místního podnikání. V roce 1893 (před 130 lety) se v Holešově koná Národopisná a průmyslová výstava, která dokládá prudký rozvoj místního průmyslu, zemědělství i řemesel. V roce 1903 (před 120 lety) je v Holešově zaveden poprvé elektrický proud, který vyrábí parní mlýn na Novosadech. A v tomtéž roce se Holešov poprvé propojuje telefonem nejen se svým okolím, ale s celým světem. V roce 1953 (před 70 lety) je dokončena první etapa výstavby holešovského letiště a následně zahájeno pravidelné letecké spojení s Prahou. V roce 1983 potom město dokončuje a otevírá nový areál svých technických služeb na ulici Květná.

Je to jasné. Tématem letošního roku bude podnikání – rozvoj zemědělství, řemesel, obchodu, průmyslu a dopravy, odvětví, která dělají město městem, a to v uplynulých staletích i v současnosti. Pro pojmenování tohoto tématu jsme si vypůjčili kouzelný název, poprvé použitý bystřickým spisovatelem, Pavlem Hejcmanem, pro fenomén továrny Thonet (Ton) a to „Dílo rukou a ducha“.  To je geniální zkratka toho, co vytvořilo naše město, čím se může Holešov pyšnit a díky čemu se nám zde dobře žije. 

Samozřejmě nezůstaneme jen u pojmenování onoho tématu. Podnikání v Holešově se bude věnovat i připravovaná venkovní městská výstava. Budeme si ho připomínat jak během Dnů města Holešova, tak i v rámci Festivalu židovské kultury Ha-makom. Doufáme, že se nám podaří připravit výstavu produktů a činnosti holešovských firem, jakousi pokračovatelku oné Národopisné a průmyslové výstavy z roku 1893, či Krajinské hanácko – valašské výstavy v roce 1914. A letošní rok přinese jistě i další akce a aktivity, věnující se tomuto tématu. Takže oslavme dílo rukou a ducha našich předků i našich současníků!

 

Karel Bartošek

logo-razitko.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star