Zámecký ovocný sad v Holešově prošel následnou péčí za 60 tisíc korun

V roce 2021 byl v Holešově zcela obnoven historický ovocný sad v zámecké zahradě. Projekt byl v tomto roce zahájen i dokončen. Město Holešov ale nezapomíná ani na následnou péči.  Za rok 2022 byla provedena následná péče na náklady města v hodnotě bezmála 60 tisíc, kterou provedla firma Vít Orlovský z Nivnice. Do výčtu prací patří provedení výchovného řezu nasazených dřevin, pravidelná zálivka, oprava kotvení, nebo doplnění mulče. Doplňkem je pak dosadba ploch květnatou travní směsí, která zvýší biodiverzitu sadu a bude atraktivní pro opylující hmyz. Pro rok 2023 je následná peče naplánována ve stejném rozsahu.

 

Projekt byl zpracován na základě neuspokojivého zdravotního stavu většiny stromů. Široký sortiment odrůd zejména jabloní, zastoupený v zámeckém parku v Holešově, představuje velice cennou kolekci rostlinného materiálu z hlediska uchování genových zdrojů. Celková koncepce obnovy byla taktéž řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu.

 

Kromě toho vzniklo v zahradě atraktivní odpočinkové místo, dřevěný altán poskytující stín i přístřeší a koncepčně zapadající do celého projektu. Na projekt byly využity finance, které městu Holešov poskytla společnost Billa, spol. s. r. o., za což jí patří velké poděkování.

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star