Stromy v zámecké oboře prochází dendrologickým průzkumem

Tisková zpráva ze dne 24. 2. 2023

 

Holešov – Od roku 2016 prochází zámecká zahrady postupnými úpravami. V tomtéž roce došlo k zásahu a ošetření u stromů v přední straně zahrady nejblíže k zámku – tedy rekultivace barokního parku. V minulých dvou letech se obnovy dočkaly zámecké sady i s významnou opravou mlýnského náhonu i s novým odtokovým systémem ze zámeckých rybníků a nyní přichází na řadu zámecká obora. Tam, jak se ukázalo, bude ošetření a kácení stromů nezbytné. Jedná se totiž o bezpečnost občanů města, kteří oboru hojně navštěvují. Povětrnostní podmínky v posledních měsících ukázaly, že ne všechny stromy v oboře jsou bezpečné. 

Současná zámecká obora čítá asi 1700 stromů, z nichž téměř třetinu tvoří jasany, které příliš neprospívají na vlhkém podloží. Proto dochází k pádům větví, někdy dokonce celých stromů. „Město Holešov oslovilo společnost Safe Trees – bezpečné stromy, aby provedla aktualizaci svého dendrologického průzkumu, které určí stav stromů,“ vysvětluje místostarosta Kamil Horák. Společnost hodnotí zejména perspektivu stromů, přináší analýzu jejich provozní bezpečnosti a rovněž nabízí návrhy na postup při ošetřování stromů. „Společnost Safe trees vypracovala prvotní průzkum před více než pěti lety a nyní je třeba dokument aktualizovat. Navíc město vychází i z dalších dokumentů jako je generel zeleně apod.,“ doplňuje starosta města Rudolf Seifert. Poté bude následovat jednání s památkovou péčí, biology a dalšími orgány, jež mají vliv na redukci stromů a zeleně ve městě a v chráněných místech. Stromy v zámecké oboře jsou totiž také domovem vzácných brouků, o kterých jsme mimo jiné natáčeli reportáž Holešov TV s biologem Dušanem Trávníčkem. Ke zhlédnutí zde:  https://www.holesovtv.cz/zpravodajstvi/110-prirodovedna-vychazka-s-dusanem-travnickem 

Jakmile budou vydána povolení ke kácení, město Holešov k nim neprodleně přistoupí. V případě havarijních stavů budou stromy operativně odstraněny, ale nyní se jedná i o celkovou programovou výměnu zeleně v zámecké oboře – dříve bažantnici. Do té doby žádáme veřejnost, aby dbala své osobní bezpečnosti a v případě nepříznivého počasí zámeckou oboru nenavštěvovala.

I z tohoto důvodu nebylo doporučeno pořádání větších společenských akcí v zámecké oboře. Nebude se proto konat například Healing festival, v rámci kterého účastníci v oboře také kempovali. 

 

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

foto Jakub Nevřala

dji-0151.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star