Znáte holešovský evangelický hřbitov?

V Holešově máme kromě hřbitova katolického a židovského také hřbitov evangelický. Možná vás na něj vaše kroky nikdy nezavedly, možná jste o něm ani nevěděli. Nevelký prostor v blízkosti hřbitova katolického, avšak pevně oddělen zdí. Pár náhrobků, ale poutavý příběh.

„Když v roce 1781 císař Josef II. vydal toleranční patent, kterým povolil i nekatolická vyznání, vznikl problém s pohřbíváním nekatolíků. Zpočátku byli pohřbíváni na katolických hřbitovech, ale v obcích s větším počtem protestantů brzo začaly vznikat i protestantské hřbitovy. Protože v Holešově bylo i po vyhlášení Tolerančního patentu evangelíků velmi málo – v roce 1921 jich bylo 142 oproti 5 980 katolíkům – dlouho nebyl řešen problém jejich pohřbívání. Evangelické pohřby probíhaly buď v obcích se silným protestantským zastoupením - takovou byla například obec Prusinovice, nebo na katolickém hřbitově,“ vysvětluje historik Karel Bartošek.

Do roku 1660 by nejstarší holešovský hřbitov situován kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí, později ve Smetanových sadech. Katolický hřbitov byl v roce 1856 přenesen z dnešních Smetanových sadů do současné polohy. „V roce 1903 bylo z důvodu nových předpisů, vyžadujících dostatečnou rezervu pro pohřbívání při případných epidemiích či jiných pohromách, přikročeno k rozšíření holešovského hřbitova a v souvislosti s tím byla část pozemků vyčleněna pro malý evangelický hřbitov, územně od katolického hřbitova oddělený,“ pokračuje Bartošek. V současnosti jsou oba hřbitovy součástí městského hřbitova. Oba spadají pod správu Technických služeb. Ty v nedávných dnech provedly na evangelickém hřbitově nové vydláždění, ve kterém se promítl symbol evangelické církve – kalich. Kalich je srozumitelný sym­bol navázání na českou reformaci, především na husitství. Tento symbol pochopitelně najdeme také na většině náhrobků.

„Nejvýznamnějším hrobem na hřbitově Českobratrské církve evangelické je náhrobek setníka Friedricha Wilhelma Biestena, který byl rakouským důstojníkem. Setník Biesten byl účastníkem mnoha bitev v napoleonských válkách, ale podrobnosti o jeho životě neznáme – rovněž jeho náhrobek musel být na holešovský evangelický hřbitov přenesen buď ze hřbitova katolického, nebo z některého z okolních hřbitovů protestantských,“ uzavírá Bartošek.

Až se někdy budete procházet městem, zastavte se třeba i na evangelickém hřbitově, třeba na vás zapůsobí...

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star