Zelená střecha na smuteční síni i rozšíření kolumbária

 

Tisková zpráva ze dne 24. 3. 2023

 

Holešov – Město Holešov v současné době připravuje výběrové řízení na rekonstrukci střechy smuteční síně v Holešově, která proběhne v letošním roce. Při rekonstrukci se budou řešit současné závady na střeše smuteční síně, zejména poškozená hydroizolační funkce střechy. Dojde také k realizaci nové střešní krytiny a nových vegetačních vrstev a vytvoření takzvané  "zelené střechy".

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí více než 11 milionů korun. Na tuto akci bude městu poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy v předpokládané výši 9,1 mil. korun. 

 

Smuteční obřadní síň se začala budovat na konci osmdesátých let minulého století, v provozu je od roku 1991. Obměnu tak potřebuje i vybavení smuteční síně. V letošním roce dojde k opravě katafalku s elektrickým pohonem a budou pořízeny televizní obrazovky s kamerou pro možnost použití obrazových materiálů. Smuteční síň by měla být po dobu celé rekonstrukce v provozu. Pokud by však došlo k dočasnému nutnému přerušení provozu, dojednalo město Holešov s místní římskokatolickou farností využití pro civilní smuteční obřady prostor kostela sv. Anny.

 

Další finance letos plánuje holešovská radnice uvolnit na rozšíření kolumbárií na hřbitově. Kolumbárií je v současnosti osm kusů po 50 kazetách a v letošním roce se chystá vybudování nového kolumbária, navazující na stávající linii. Po dokončení prací by tedy mělo být nabídnuty desítky míst pro uložení až 200 uren s popelem zesnulých.

Důležitým námětem i směrem pro zkvalitnění služeb v oblasti pohřebnictví je i zřízení rozptylové či „vsypové“ loučky. Ty by sloužily jako pietní místo k rozptýlení popela zesnulého. Pro toto zřízení byla již dříve vypracována studie, která bude v letošním roce aktualizována.

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star