Letní studentské brigády v Holešově v roce 2023

Letní studentské brigády doplňují prázdninové dění v Holešově aktivitami, jež vedou k úpravám veřejného prostranství a jeho zvelebování. Zastupitelstvo města má v rozpočtu vyčleněnu stejnou finanční částku jako v minulých letech a nyní začínají pracovníci úřadu připravovat tuto podnětnou aktivitu, která mimo jiné vede i k vytváření pozitivního vztahu mladých lidí k městu a jeho vybavení. Opět se bude jednat o fyzické práce na úpravě veřejného prostranství, v místních částech a také při údržbě zeleně, městského mobiliáře, zámecké zahrady, areálů městských organizací (školy apod.) a při zajištění důležitých mezinárodních setkáních (Festival židovské kultury apod.). Nyní pracovníci města připravují letní turnusy brigád a jejich zajištění.

Turnusy budou čtyři po deseti pracovních dnech

3. 7. – 14. 7.

17. 7. – 28. 7.

31. 7. – 11. 8.

14. 8. – 25. 8.

Svátky a víkendy se samozřejmě do těchto termínů nepočítají, ale v první turnusu bude možné zvolit i individuální program kvůli svátkům, aby brigádníci mohli odpracovat deset dnů (budou-li mít zájem). Město nyní shromažďuje požadavky na potřebné práce od správců objektů a prostranství s tím, aby bylo možné rozdělit účast na brigádách alespoň částečně rovnoměrně – tedy ve všech turnusech přibližně v podobných počtech účastníků.

Město bude zájemce, jejich rodiče i veřejnost průběžně informovat tradičními způsoby a přihlásit se budou mocí zájemci od pondělí 15. května 2023 u Ing. Marie Krajcarové na MěÚ, ul. Masarykova 628 (3. patro vpravo), tel 573 521 254, nebo emailem na marie.krajcarova@holesov.cz .

Brigádníci budou ohodnoceni finanční částkou dle státem stanovené minimální mzdy (asi 104 Kč/hod.), pracovní doba bude denně šest hodin, podmínkou je ukončená základní školní docházka, dovršení věku 15 let (určeno pro studenty 15 – 26 let), ochota a zdravotní předpoklady „pro práci venku“ a zásadní přednost mají mladí občané Holešova a jeho místních částí.

 

Rudolf Seifert

 

brigady (1).jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star