Hlášení městského rozhlasu 4. - 5..října .2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 6. října a to od 7,30 do 11,00 hodin v částech ulic Bezručova, Grohova, Masarykova, Očadlíkova, Palackého, Plačkov, Tyršova a Zlínská a tentýž den od 11,30 do 15,00 hodin v částech ulic Dlažánky, Hankeho, Holajka, Nerudova, Přerovská, Příční, Střelnice, Třešňové sady, Tučapská, U Potoka, U Rusavy, Zámecká, náměstí Dr.E.Beneše, F.X.Richtra, Sv. Anny a Svobody. Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

Humanitární sbírka šatstva se uskuteční v týdnu od 9. do 13. října, vždy od 8,00 do 16,00 hodin v objektu Českého svazu zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově. Předmětem sbírky není elektronika, ani nádobí. Organizátoři prosí, aby přinesené věci byly v igelitových pytlích.

Český svaz chovatelů pořádá v chovatelském areálu na Plačkově podzimní výstavu králíků, okrasných holubů, drůbeže a exotů. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 7. října celý den a v neděli 8. října do 15,00 hodin. Děti mají vstup zdarma.

V sobotu 7. října se koná rovněž Všetulský jarmark v areálu TYMY centra. Od 9,00 do 13,00 hodin zde bude probíhat prodej perníčků, medu, medoviny, řemeslných výrobků, dřevěných hraček, pekařských výrobků, svíček a dalších rukodělných předmětů. V budově TYMY centra pak budou umístěny tvůrčí dílny a dílničky, skákací hrad a další atrakce. Vstup je volný.

Sbor dobrovolných hasičů Holešov pořádá v sobotu 14. října od 14,00 hodin Hasičskou drakiádu, která se uskuteční v hasičském areálu na Bořenovské ulici č.p. 1422. Přineste si draka, ostatní bude připraveno, Uskuteční se projížďky na koni, soutěže a další atrakce.

Městský úřad v Holešově oznamuje, že ve dnech 26.října až 8. listopadu. 2017 bude na katastrálním úřadě v Holešově vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát novým mapováním týkající se  zastavěné části obce Dobrotice a to v čase: Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod. a v pátek od 8.00 do 12.00 hod. Do tohoto operátu je možné nahlédnout též na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu v Holešově a na Katastrálním úřadě v Holešově.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star