Mlýnský náhon mimo provoz!

V současné době náhonem neteče voda. Proč, nám sdělil Ing. Stanislav Julíček, vedoucí odboru investic: „Při pravidelné prohlídce tělesa náhonu byl dne 18. 5. 2023 pozorován sesuv svahu v Dobroticích přímo nad bažantnicí, který způsobil přerušení náhonu jeho částečným zasypáním v délce cca 20 - 30 metrů.

Současně došlo k deformaci dna náhonu a hrozilo provalení vody k bažantnici. Proto bylo provedeno neprodleně zastavení přítoku vody a pokus o odbagrování části závalu. S ohledem na maximálně podmáčené okolí byla zvolena pouze lehká technika, ovšem i ta se v místech závalu nedokázala pohybovat.

Není tedy možno v současné době zajistit přítok vody do náhonu a je třeba prioritně vyřešit sesuv celého svahu, neboť je ohrožena bažantnice a rybník Kačák.

Město zajišťuje potřebné odborníky, pro provedení hydrogeologického průzkumu lokality nad náhonem a následného návrhu řešení sanace svahu. Prohlídky by měly být zahájeny v příštím týdnu.“

 

Tedy zkázy způsobené nadměrnými dešti v uplynulém období se nevyhnuly ani našemu městu. O způsobu řešení opravy vás budeme co nejdříve informovat."

 

Pavel Karhan,

místostarosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star