Závěrečná konference „Digitální škola“ na GYMHOL

Holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše bylo zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, zkráceně IKAP II. Jakožto jediná škola Zlínského kraje tvořilo gymnázium klíčovou aktivitu Digitální škola. Projekt je vázaný na využívání moderních technologií v prezenční výuce, jeho cílem je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji.

Projekt škole přinesl prostředky ve výši více než 10 milionů korun. V rámci realizace klíčové aktivity Digitální škola byli žáci vybaveni tablety včetně per-stylus a dalšími technologickými prostředky, jakými jsou například elektronická flipchartová tabule, digitální mikroskopy, dataloggry LabQuest 3 Vernier včetně senzorů použitelných v biologii, fyzice a chemii, 3D tiskárny, digitální spirometry nebo tlakoměry. Výsledkem pak má být postupné nahrazování učebnic nebo sešitů, využívání různých aplikací a propojení digitální technologie s praktickou prezenční výukou. Do projektu Evropské unie se zapojilo 120 studentů a více než 30 učitelů. Implementován byl do všech vyučovaných předmětů.

Veškeré výstupy a poznatky byly vyhodnoceny v rámci závěrečné konference, která se uskutečnila na půdě školy dne 13. 6. 2023 za účasti starosty města Holešova Milana Fritze a radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzany Fišerové. Ta v rámci svého projevu vyjádřila obdiv k tomu, jak vizionářsky se k tomuto projektu holešovské gymnázium postavilo a stejně tak pozitivně ohodnotila celkově oblast školství v našem kraji. V oficiální části programu pak vystoupili jednotliví pedagogové, kteří prezentovali průběh projektu a aplikování v praxi. Zmíněny byly silné i slabé stránky digitalizace výuky, možnosti využití, vyhodnocena byla zpětná vazba studentů a další zkušenosti. Výklad si poslechly desítky pedagogů ze škol Zlínského kraje. Následně se zájemci mohli podívat na workshopy vedené studenty školy, kteří představovali jednotlivé IT nástroje a předvedli, jakými způsoby je možné digitální zařízení využívat ve vyučovacím procesu.

Z konference vyplynulo, že zmiňované inovativní metody jsou dnes už běžnou součástí studia i profesního života. Právě k tomu vede tato jediná možná cesta a tou je digitalizace. Z pohledu studentů je tato nutnost rozhodně přínosem. Chválí si variabilitu možností, usnadnění činnosti i atraktivitu vyučování. I když se dnešní školství bez „tužky, sešitu a knihy“ zatím neobejde, bude digitalizace vzdělávacího procesu nezbytností.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star