Smuteční síň - zelená střecha

Dne 7. srpna byla uzavřena smlouva na opravu střechy smuteční síně na hřbitově. Ve výběrovém řízení zvítězila holešovská firma EKONSTAV s cenou 8.430.880,57 s dph. Za tyto peníze budou odstraněny stávající skladby střechy po nosnou konstrukci. Na hlavní střeše bude vytvořeno hydroizolační souvrství s navrženou vegetační vrstvou. U střechy nadstavby bude provedena oprava spádování a realizace hydroizolačních vrstev. Rovněž budou upraveny dešťové vpusti, atiky, odvětrávací komínky a hromosvod. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši  9.131.920,92 Kč – (bude ponížena dle vysoutěžené ceny).

Předání staveniště proběhne do týdne a termín na realizaci jsou 4 měsíce. Po dobu realizace budou přijata taková opatření, která umožní provoz tohoto pietního místa s minimálním omezením, za která se občanům předem omlouváme.

Pavel Karhan

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star