Zlato z polí je sklizeno, může se slavit

Holešovsko je zemědělský region, žijeme v úrodném kraji, a tak mají dožínky své čestné místo v každoročním letním kulturním programu města Holešova. Mikroregion Holešovsko uspořádal v sobotu 2. 9. důstojnou oslavu a patřičné poděkování za letošní úrodu.

Velká slavnost byla tradičně zahájena průvodem krojovaných starostů a starostek obcí mikroregionu, folklorních souborů a členů hasičských sborů, kteří si vykračovali do rytmu dechové hudby Sebraňáci. Při poslechu a pohledu na tuto kapelu plnou mladých lidí srdce plesá - díky ní je totiž jasné, že dechovka je trvalou a stálou součástí naší společnosti a najde si své příznivce třeba i mezi adolescenty. Kroky účastníků Dožínek Mikroregionu Holešovsko vedly do kostela na děkovnou mši svatou. Už z dálky všechny vítaly překrásné slunečnice, které byly součástí letošní mimořádně krásné výzdoby kostela. Na slavnosti této chvíle dodávaly čestné stráže s obecními prapory, hojná účast návštěvníků i početné zastoupení kněží.

Hlavní program dožínek se konal v zámecké zahradě, kde se úvodního slova ujal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Při svém projevu se věnoval významu dožínek a podělil se také o osobní zkušenost s oblékáním kroje, které si vyzkoušel o čtrnáct dnů dříve na Dožínkách Zlínského kraje. Tentokrát však kroj zanechal doma. Kdo ale kroj poprvé oblékl, byl starosta města Holešova Milan Fritz. Prozradil, jaká jej čekala zkouška, než byl „hoden“ si kroj obléknout, pozdravil diváky a podotkl, jak je patřičné právě v Holešově dožínky slavit. Zdravici a poděkování pak pronesli také předseda Mikroregionu Holešovsko Martin Bartík a děkan Jerzy Walczak. Všichni se shodují na tom, že pokora a poděkování je na místě, že úroda není samozřejmostí, a že darů matky přírody je potřeba si vážit.

Poté už se na pódiu pod moderátorským vedením Zdeňka Juliny střídala dechovka za dechovkou, cimbálovka za cimbálovkou a soubor za souborem. To vše ale až po salvě Green regimentu Kurovice. Folklorní odpoledne pak doplnil doprovodný program na kovárně, kde se zájemci mohli dozvědět mnoho zajímavostí o hanáckém kroji. Mohli si prohlédnout výstavu, vyrobit si kapesníček nebo si poslechnout kramářskou píseň v podání manželů Machálkových.

Jsme rádi, že neobvyklý sobotní termín neodradil příznivce lidových tradic, kteří do zámecké zahrady dorazili v hojném počtu. Odměnou jim bylo mnoho hudebních zážitků, přívětivé počasí či možnost vyhrát v tombole, která každoročně patří k vrcholům dožínkového dne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, vystupovali či přišli tuto tradici podpořit. Dožínky Mikroregionu Holešovsko byly spolufinancovány Zlínským krajem a městem Holešov.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star