Dotační akce Lipina byla ukončena

Rozpočet akce:

Hlavní realizační smlouva byla uzavřena na částku:    1.235.791 Kč s DPH

Projektová dokumentace:                                                41.222 Kč

Doplňkové náklady akce (dozor, manažerské řízení):    178.550 Kč s DPH

CELKEM                                                                     1.455.563 Kč s DPH

DOTAČNÍ PLNĚNÍ                                                     1.353.179 Kč (jedná se o pokrytí 93% nákladů akce)

 

Popis akce:

Projekt RBC Lipina řeší obnovu prvků krajinné zeleně v extravilánu katastru Tučapy u Holešova. 

Projekt řešil úpravu dvou lokalit, lokalita č. 5 navazuje na polní cestu, propojuje remízek s plochou bývalé přírodní rezervace Kruhy u Tučap a rozděluje obdělávané lány pole dle požadavků legislativi Ministerstva zemědělství na zadržování vody v krajině. Lokalita č. 6 částečně zahrnuje plochu bývalé přírodní rezervace Kruhy u Tučap, kdy je cílem obnovit tuto zanedbanou lokalitu a zlepšit její biodiverzitu.

 

Celkem bylo v lokalitách vysázeno 176 ks stromů, 570 ks keřů a založeno přes 8 000 m2 travinobylinné louky.

 

Akci realizovala firma Paměť krajiny, sro., ve vzorné kvalitě  a stavebném dozor prováděl RNDr. Studnička, na úřadě akci administrovala paní Nikola Tesařová.

Děkujeme za nádherné dílo a všem za  perfektní spolupráci.

 

Ing. Pavel Karhan

Místorstarosta města

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star